22/05/2017

Bilmeye Dair

Bu eğitim ve yaşam tarzı, bu araştırma ve bilimi toplumla buluşturma tarzı tabii ki bir yandan özgürlük mücadelesinin her alanında derinleşerek varlığını sürdürmekte, bir yandan da hiçbir devletçi gücün gölgesinin bulunmadığı...

3. DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

3. Dünya savaşı diye tanımladığımız bu süreç, içinden çıkılamayan döngüsel-katlamalı krizlere çare arayışıdır...

ÊZİDİLİK -3

Êzidi kültürü Mezopotamya uygarlıksal gelişiminin birçok nüvesini içinde barındırmaktadır.

ÊZİDİLİK-2

Êzidilik çok eskilere dayanmakla birlikte genelleşmemiş sadece bir halkın, Kürt halkının inancı olagelmiştir.

Demokratik Konfederalizm

Binlerce yıldan bu yana deterministik ve hatta tanrısal bir anlayışla insana ve topluma kader olarak dayatılan devlet, en çok da günümüzde sorgu süzgecine tabi tutulması gereken kurumların başında gelmektedir.

 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]