17/12/2017

YURTSEVER HALKIMIZA VE DOSTLARIMIZA

Unutulmamalıdır ki, PKK bir tarihsel hesap sorma ve devrimci...

 

 

 

 

 

Partimiz PKK, resmi kuruluşunun kırkıncı yılına giriyor. Her alanda yurtsever halkımız ve dostlarımız tarafından 39. Kuruluş yıldönümü coşku içinde kutlanıyor. Öncelikle bu kutlamaları ve Partimizin kırkıncı yıla girişini selamlıyoruz. Halkımızın ulusal diriliş bayramı olarak kutladığı PKK’nin 39. Kuruluş yıldönümünün başta Önder Abdullah Öcalan olmak üzere tüm partili yoldaşlara, yurtsever halkımıza ve dostlarımıza kutlu olmasını diliyoruz. Kuruluş Şehidimiz Haki Karer yoldaştan, kırkıncı yıl şehidimiz Delal Amed Yoldaşa kadar uzanan tüm kahraman şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Önderlik ve Şehitler çizgisinde kırkıncı parti yılının daha büyük bir mücadele ve zafer yılı olacağını şimdiden ilan ediyoruz.

Bilindiği gibi, 27 Kasım 1978’de Lice’nin Fis Köyünde resmen kurulan PKK, doğuşundan ve kuruluşundan itibaren çok olumsuz bir tarihi mirası devralmış, sömürgeci-soykırımcı sistem altında Kürt halkının yok oluşa gidişini durdurarak, partimiz öncülüğünde özgürce var oluş tarihini başlatmıştır. Bu temelde Kürt halk tarihi açısından bir milat oluşturmuştur. Geçen otuz dokuz yıllık kahramanca mücadele içinde parti öncülüğünü ve gerilla direnişini ortaya çıkarmış, ulusal diriliş devrimini gerçekleştirmiş, kadın özgürlük devrimini başlatmış, faşizme ve uluslararası komploya karşı mücadeleye öncülük etmiş, Kürdistan demokratik uluslaşmasını geliştirmiş, Kürt halkını özgür yaşam temelinde yeniden dirilterek özgür uluslar ortamına katmıştır.

Bunun için halkımız PKK’yi kendi özgür kimliği olarak görmekte ve doldurduğu meydanlarda “PKK halktır, halk burada” demektedir. Önder Abdullah Öcalan PKK’nin bir Şehitler Partisi olduğunu belirtmektedir. PKK’nin Önder Abdullah Öcalan’ın fikirlerinin örgüte ve eyleme dönüştüğü bir mevzi olduğu bilinmektedir. Bir Önderlik ve Şehitler hareketi olarak Partimiz, kırk yıllık kesintisiz ve destansı bir devrimci yürüyüşün sahibidir. Önder Abdullah Öcalan’ın kesintisiz olarak gerçekleştirdiği özgürlük yürüyüşü ise 45 yılını bulmuştur. Her şeyden önce, bu 45 yıllık kesintisiz Önderlik yürüyüşü ve 40 yıllık kesintisiz parti yürüyüşü Kürdistan tarihinde ilk defa yaşanmaktadır. Bunun bir benzerini insanlık tarihinde bulmak da zordur. Hiç şüphesiz bu kahramanca yürüyüşün ortaya çıkardığı büyük tarihi birikim ve kazanımlar mevcuttur.  

Neredeyse yarım asra yaklaşan böyle bir Önderlik yürüyüşü ve parti mücadelesinin Kürdistan, Ortadoğu ve insanlık açısından büyük bir aydınlanma yarattığı açıktır. Başta Kürt sorunu ve kadın sorunu olmak üzere bölgenin ve dünyanın tüm sorunları aydınlatılmış, bu temelde tüm ezilenler için kurtuluş yolu gösterildiği gibi, aynı zamanda büyük bir kurtuluş hareketi de ortaya çıkartılmıştır. PKK’nin kuruluşu Kürdistan ve Kürt halk tarihi açısından bir milat olduğu gibi, otuz dokuz yıldır yürüttüğü fedai çizgisindeki devrimci mücadelesi de ezilenlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesine tarihi önemde katkılar yapmıştır. Özellikle kendisini sürekli yenileyen ve değiştiren bir devrimci hareket olarak, kaba materyalizmin ve dogmatik diyalektiğin aşılmasında, sosyalizm ve demokrasinin devlet ve iktidar egemenliğinden kurtarılmasında, kadın sorununun tüm özgürlüklerin temeli olan bir özgürlük devrimi olarak ele alınmasında, geleceğin ütopyası olarak görülen özgürlük ve eşitliğin güncelde yaşanır kılınmasında, özgücün ve halkın gücünün yenilmezliğinin kanıtlanmasında ve fedai düzeyde bir cesaret ve fedakârlığın ortaya çıkartılmasında PKK’nin çok önemli katkıları olmuştur.

Kuzey Kürdistan’da doğup gelişen PKK, geçen 39 yıllık mücadelesi ile dört parça Kürdistan’a ve tüm dünyaya yayılmış, onlarca TC hükümeti ile 12 Eylül faşist-askeri darbesini, 1987 olağanüstü hal yönetimini, topyekûn faşist özel savaş sistemini, uluslararası komplo saldırılarını, Kobani ve Şengal direnişleriyle DAİŞ faşizmini ve Cizre-Sur öncülüğündeki öz yönetim direnişleri ile de AKP-MHP faşizmini yenilgiye uğratmayı başarmıştır. Şimdi kırkıncı yıla yıkımın eşiğine gelmiş olan AKP-MHP faşizmini tarihin çöp sepetine atma görevini başarmak üzere girmektedir. Erdoğan-Bahçeli faşist diktatörlüğü ne kadar vahşi saldırı yürütürse yürütsün, ne kadar katliam yaparsa yapsın, yalana ve hileye ne kadar başvurursa vursun, sonu yakındır. Hiçbir şey AKP-MHP faşizmini yıkılmaktan kurtaramayacaktır. İçte ve dışta iyice daralmış olan faşist diktatörlüğü partimizin kırkıncı yıl mücadelesi mutlaka yıkacaktır.

PKK’nin 39 yılda yaptıkları, kırkıncı yılda neler yapacağının aynasıdır. Önder Abdullah Öcalan’ın ifade ettiği gibi, şimdiye kadar yapılanlar esas olarak bir hazırlıktır. PKK’nin esas büyük mücadelesi ve zaferleri bundan sonra yaşanacaktır. Özgür Kürdistan ve Demokratik Ortadoğu çizgisinde PKK üzerine düşen rolü mutlaka oynayacaktır. Kırkıncı parti yılında Özgür Kürdistan, Özgür Önderlik, özgür kadın ve demokratik toplum mücadelesi zafer çizgisinde yürütülecektir. Toplumsal ekolojiye ve kadın özgürlüğüne dayalı demokratik modernite devrimi mutlaka başarıya götürülecektir.

Unutulmamalıdır ki, PKK bir tarihsel hesap sorma ve devrimci intikam hareketidir. İlk büyük şehidimiz Haki Karer’in intikam mücadelesi PKK’yi partileştirmiş; Mazlum, Kemal ve Hayrilerin intikam mücadelesi ülkeye geri dönüşü ve silahlı direnişi başlatmış; Mahsum Korkmaz’ın intikam mücadelesi gerilla ordulaşmasını var etmiş; Berivan, Beritan ve Zilanların intikam mücadelesi kadın özgürlük devrimini geliştirmiş; serhildan şehitlerinin intikam mücadelesi ulusal diriliş devrimini ve demokratik ulusu yaratmış; uluslararası komploya karşı mücadele tam bir devrimci intikam ruhuyla geliştirilmiştir. Kırkıncı parti yılına da Sara, Nalin, Azat, Baran ve Delallerin intikam ruhuyla girilmektedir. Saraların ve Delallerin intikam mücadelesi AKP-MHP faşizmini yıkacak ve Kürdistan özgürlük devrimini mutlaka zafere taşıyacaktır.

Bu temelde PKK’nin kırkıncı yıl mücadelesini şimdiden selamlıyor, parti ve gerilla öncülüğü olarak kırkıncı yılda Özgür Önderlik ve Özgür Kürdistan mücadelesini zafer çizgisinde ve çok daha güçlü olarak geliştireceğimizi belirtiyoruz. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızı ve dostlarımızı faşist-soykırımcı rejime karşı kırkıncı yıl mücadelesine çok daha güçlü katılmaya ve mutlaka kazanmaya çağırıyoruz. Kırkıncı parti yılını Delal Amed ve Besta Şehitlerimizin intikam yılı olarak ilan ediyoruz. Bu temelde başta kadınları ve gençleri, özellikle de genç kadınları Delal Amed çizgisinde parti ve gerilla saflarına daha fazla katılmaya ve tüm şehitlerimizin intikamını almaya çağırıyoruz!

Kahrolsun Faşist-Sömürgeci-Soykırımcı Diktatörlük!

Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelemiz!

Yaşasın Devrimci Halk Savaşımız! 

Yaşasın Halkımızın Devrimci Öncüsü PKK ve PAJK!

Bijî Rêber APO!

26 Kasım 2017

PKK YÜRÜTME KOMİTESİ      

 

 

Halkımıza ve tüm kamuoyuna

Kürdistan İşçi Partisi olarak, 39. kuruluş yıldönümünü geride bırakarak 40. mücadele yılımızı karşılıyoruz. Kürdistan özgürlük mücadelesi, partimizin mücadelesi büyük ...

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

Hiç kuşkusuz Merkez Komite toplantımızın en başta ve en fazla üzerinde durduğu husus...

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA!

Kürdistan halkının özgürlük mücadelesinde büyük emeği olan YNK’nin kurucusu ve lideri olan Kürtlerin...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]