17/12/2017

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

Hiç kuşkusuz Merkez Komite toplantımızın en başta ve en fazla üzerinde durduğu husus...

 

 

 

 

 

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

PKK Merkez Komitesi olarak yıllık olağan toplantımızı 20-28 Ekim tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirdik. Önder Abdullah Öcalan öncülüğünde halkımızın yürüttüğü kahramanca direnişi ve Rakka zaferini selamlayarak ve Haki Karer’den Berçem Cilo’ya kadar uzanan tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anarak başlayan toplantımız, yaşadığımız tarihi süreçte gündemimizde olan tüm siyasi, askeri, ideolojik ve örgütsel konuları dokuz gün boyunca kapsamlı bir tartışmaya tabi tutarak özgürlük ve demokrasi mücadelemizi zafere taşımayı öngören çok önemli kararlara ulaşmıştır. Böylece PKK’nin resmen kuruluşunun kırkıncı yılını Apocu zafer çizgisinde yeniden kararlaşmış olarak karşılamayı sağlamıştır.

Hiç kuşkusuz Merkez Komite toplantımızın en başta ve en fazla üzerinde durduğu husus, AKP-MHP faşizminin başta Önder Abdullah Öcalan olmak üzere tüm halkımıza karşı yürüttüğü topyekûn faşist-soykırımcı savaş ve buna karşı Önderlik, gerilla, kadın, gençlik ve tüm halk olarak verdiğimiz topyekûn devrimci-demokratik direniş olmuştur. Bu temelde Bakurê Kürdistan ve Türkiye’de Cizre ve Sur direnişlerinden bugüne gelen kahramanlık çizgisindeki demokratik özerklik mücadelesini selamlayan toplantımız, her türlü vahşi uygulamalarına rağmen AKP-MHP faşizminin tarihinin en zayıf dönemini yaşadığı ve yıkılmanın eşiğinde olduğu tespitini yapmıştır. Bu temelde kırkıncı PKK yılının AKP-MHP faşizminin yıkılarak tarihin çöp sepetine atıldığı, Türkiye’nin demokratik ve Kürdistan’ın özgür hale getirildiği, Önder Abdullah Öcalan’ın özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuştuğu bir yıl olmasını öngörmüştür.

Başta Rojava Kürdistan halkımız olmak üzere tüm Suriye halklarının tarihi Rakka zaferlerini kutlayarak başlayan Merkez Komite toplantımız, Demokratik Suriye Güçleri öncülüğünde Suriye halklarının faşist DAİŞ çetelerine karşı yürüttüğü kahramanca mücadeleyi ve Kuzey Suriye Federasyonunda gerçekleştirilen demokratik inşa çalışmalarını selamlamıştır. Halkların kardeşliği temelinde gelişen Kürt-Arap ilişkilerinin bölgedeki ulus-devlet statükoculuğunun aşılmasında ve Demokratik Ortadoğu Devriminin gerçekleştirilmesinde öncü ve örnek bir rol oynamakta olduğu gerçeğine dikkat çekerek, tüm Ortadoğu halklarının demokratik birliğinin tarihi önemine vurgu yapmıştır. Demokratik özerkliğe dayalı demokratik konfederalizm projesinin bölgedeki tüm sorunlar için temel çözüm gücü olduğu gerçeğini vurgulayan toplantımız, Suriye halklarının DAİŞ faşizmi karşısında kazandığı tarihi zaferlerin bir benzerini El Kaide ve AKP-MHP faşizmine karşı da kazanacağına dair güçlü inancını ortaya koymuştur.

Kuşkusuz Merkez Komite toplantımızın üzerinde durduğu en önemli hususlardan birisi de Başurê Kürdistan ve Irak’taki son gelişmeler olmuştur. Sömürgeci devletlerin Kürt sorunu konusunda ortak hareket ettiklerinin bir kez daha açıkça görüldüğüne dikkat çeken toplantımız, Başurê Kürdistan’a yönelik son saldırıların oldukça planlı ve hazırlıklı olduğunu ve bunda da TC Devletinin belirleyici rol oynadığını vurgulamıştır. Bu noktada KDP-AKP ilişkilerinin Kürtler ve halklar açısından zarar verici gerçeğini ve KDP’nin devletçi-milliyetçi çizgisinin toplumu yönetmekte içine düştüğü aczi bir kez daha sorgulayan toplantımız, son gelişmelerin KDP’nin temsil ettiği milliyetçi-devletçi çizgi sürekli yenilgi alırken, PKK’nin temsil ettiği demokratik özerklik ve demokratik konfederalizm çizgisinin sürekli başarı kazandığını bir kez daha gösterdiğinin altını çizmiştir. Her zaman mücadele içinde olan Başurê Kürdistan halkımızın bu tür uygulamalara mecbur olmadığına dikkat çeken toplantımız, önümüzdeki süreçte PKK’nin başarı getiren doğru çizgisinin Başurê Kürdistan’a da öncülük edeceğini, Başur ve özellikle Êzidi Kürt halkımızın yalnız olmadığını vurgulamış, Şengal’de kazanılan başarıları kutlayarak Êzidi Kürt halkının demokratik özerk bir yönetime mutlaka kavuşacağına dair güçlü inancını ortaya koymuştur.

Merkez Komite toplantımız Rojhilat halkımızın duruşunu ve diğer parçalarda gelişen mücadelelere verdiği büyük desteği de selamlayarak, böyle kritik bir aşamada Rojhilat özgürlük güçlerinin oldukça duyarlı ve dikkatli olması ve her türlü mücadeleye her zaman hazırlıklı bulunması gerektiği gerçeğine özellikle dikkat çekmiştir. Irak’taki çatışmalı durumun sona ermediğini, bu durumun devam edeceğini ve bunun da özellikle İran’ı içine alacağını değerlendirerek, Rojhilat’ta doğru devrimci duruşun ve özellikle hazırlıklı oluşun önümüzdeki süreçte büyük kazandıracağı gerçeğine vurgu yapmıştır. Yine yurtdışındaki halkımızın dört parça Kürdistan’daki özgürlük mücadelesine destek veren ve Önder Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü isteyen kesintisiz eylemliliğini selamlamıştır.

Merkez Komite toplantımız, içinden geçtiğimiz tarihi süreçte Kürdistan Ulusal Kongresinin önemine bir kez daha vurgu yapmış ve tüm Kürdistanî parti ve örgütleri yürütülen Ulusal Kongre çalışmalarına katılmaya çağırmıştır. Yine yaşadığımız tarihi süreçte tüm halklar için özgürlük getirecek olan Demokratik Ortadoğu Devrimini başarabilmek için, başta Kürt-Arap, Kürt-Türk ve Kürt-Fars ilişkileri olmak üzere bölgenin tüm halklarıyla ‘Demokratik Ortadoğu-Özgür Kürdistan’ çizgisinde ilişki ve ortak mücadele içinde olmayı öngörmüştür. Böylece tarihi Ekim Devriminin yüzüncü yıldönümünde halklara özgürlük ve demokrasi getirecek olan daha büyük bir devrimin Ortadoğu’da gerçekleştirilmesinin mümkün ve de gerekli olduğunun altını çizmiştir.

Merkez Komite toplantımız, geçen bir yıllık sürecin pratik çalışmalarını Önderlik ve şehitler çizgisinde eleştirel ve özeleştirel bir sorgulamaya tabi tutarak yaşanan hata ve eksiklikleri tespit etmiş ve Apocu çizgide gereken zihniyet, ideoloji ve tarz düzeltmelerinin yapılmasını öngörmüştür. Özellikle ezberci ve dar pratikçi yaklaşımları, parti disiplinine gelmeyen, tutucu ve ertelemeci  tutumları mahkûm ederek, örgütlenme ve çalışma tarzında girişken ve hamleci olmanın önemini vurgulamıştır. Yönetim sistemimizin ve tarzımızın düzeltilmesi ve geliştirilmesi için gereken görüş ve kararları ortaya koymuştur.

PKK’nin resmi kuruluşunun 39. Yıldönümünün yaşandığı böyle bir süreçte çalışmalarını başarıyla gerçekleştiren Merkez Komite toplantımız, ortaya çıkardığı sonuçlarla Önder Abdullah Öcalan başta olmak üzere tüm yoldaşların, halkımızın ve devrimci-demokratik insanlığın parti bayramını daha şimdiden kutlamış, bu temelde partimizin ve halkımızın kırkıncı PKK yılına daha kararlı, planlı ve hazırlıklı girmesini sağlamıştır. Böylece kırkıncı PKK yılında partileşme, gerillalaşma ve demokratik uluslaşma mücadelemizin başarısını daha şimdiden garantilemiştir. Kadın özgürlük çizgisinde gençlik dinamizmine dayalı olarak tüm halkımızın yürüttüğü özgürlük ve demokrasi mücadelemizin zaferini şimdiden kesinleştirmiştir. Bu temelde tüm partilileri ve halkımızı Apocu çizgide doğru partileşmeye ve yurtseverleşmeye, her alanda örgütlenme seferberliğine ve zafer çizgisinde mücadele etmeye çağırmıştır.

Kahrolsun Faşist-Sömürgeci-Soykırımcı Sistem!

Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelemiz!  

Yaşasın Şehitler Partisi PKK ve PAJK!  

Biji Rêber APO!

3 Kasım 2017

PKK Merkez Komitesi

YURTSEVER HALKIMIZA VE DOSTLARIMIZA

Unutulmamalıdır ki, PKK bir tarihsel hesap sorma ve devrimci...

Halkımıza ve tüm kamuoyuna

Kürdistan İşçi Partisi olarak, 39. kuruluş yıldönümünü geride bırakarak 40. mücadele yılımızı karşılıyoruz. Kürdistan özgürlük mücadelesi, partimizin mücadelesi büyük ...

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA!

Kürdistan halkının özgürlük mücadelesinde büyük emeği olan YNK’nin kurucusu ve lideri olan Kürtlerin...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]