17/12/2017

Toplumu Örgütleyecek Öncü Kadronun Yaratılması

Dikkat edilirse kadrolar gökten düşmüyor, hazır bir yerlerden gelmiyor, toplumun içinden çıkıyorlar, toplumsal çalışmayla çıkarılıyorlar. Toplum içerisinde eğitim ve ...

 

 

 

 

Abbas Türkmen

Devrimci çalışmanın esası toplumsal çalışma, toplumu eğitme ve örgütleme çalışmasıdır. Fakat devrimci hareketin farklı gelişme dönemleri olmaktadır. Daha doğrusu, toplumun eğitim ve örgütlenme çalışmalarını yürütebilecek güce ve tarza sahip olunabilmesi gerekiyor. Bunun için hareketin kendini hazırlama çalışmaları toplum çalışmalarından, toplumun eğitim ve örgütlenme yoğunlaşmalarından önce, özellikle başlangıç dönemlerinde öne çıkabiliyor. Fakat hiçbir dönemde toplumsal çalışmanın olmadığı bir devrimci hareket yoktur. Önceliğin bu olmadığı çalışma dönemleri vardır. O da toplumda çalışma yürütecek öncülüğü, öncü örgütü hazırlama dönemlerinde oluyor.

1970’ler dönemi partiyi yaratma, partileşme, parti olarak ifade edeceğimiz bir kadro topluluğunu ortaya çıkarma dönemidir. Bu dönemde toplumsal çalışmanın esası, toplum içinde militanlık yapacak, parti kadrosu olacak, öncülük edecek güçleri ortaya çıkarma, bulma, eğitme ve onları topluma öncülük edecek militanlar haline getirme çalışmasıdır. Dikkat edilirse kadrolar gökten düşmüyor, hazır bir yerlerden gelmiyor, toplumun içinden çıkıyorlar, toplumsal çalışmayla çıkarılıyorlar. Toplum içerisinde eğitim ve örgütleme çalışmasını sürdürmek gerekiyor ki profesyonel devrimci katılım sağlayabilesin, kadro adayları kazanabilesin, onları eğiterek partileştirebilesin, kadrolaştırabilesin. Bir yandan bu toplumsal çalışma içerisinde bir bölüm insanı katma ve eğitip profesyonel devrimci militan haline getirme gerçekleşirken, bir de bu kadronun kitle iletişimleri oluyor. Kitle içinden çıkan, kitle iletişimiyle var olan bir gerçekliği ifade ediyor.

’80-90’lar dönemi gerilla mücadelesinin önde olduğu dönemdi. Ama dikkat edilirse gerillanın ilanıyla halkın direniş cephesinin ilanı eş zamanlı ve birbirine paralel yürüyor. Mevcut siyasi-askeri ortam, halka gidebilmek ve ulaşabilmek için parti öncülüğüne ve kadrolarına gerilla tarzında yaşamayı, böyle hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Tek yol ve çare olarak gerilla tarzında çalışma kalıyor. Öncülük de o tarzla hareket ediyor. Bu anlamda gerilla tarz ve çalışması, toplum içindeki çalışmada gerillaya katılım sağlamak, gerilla eğitmek, toplumsal çalışmayı yürütecek öncülüğü yaratmak açısından öne çıkıyor. Ama dikkat edilirse gerilla da gökten düşmüyor, toplum içinden çıkıyor. Gerillayı büyütebilmek, sürekli kılabilmek için halk çalışması gerekiyor. Partinin gerillayla yapmak istediği, halkı eğitmek ve örgütlemek oluyor. Gerilla, partinin halka ulaşmasının önündeki düşman engellerini temizleyip ortadan kaldırmak için savaş yürütüyor. Amaç; yine halka ulaşmak, topluma gitmek, toplumun içinde eğitim ve örgütleme çalışması yapmaktır.

 

Demokratik Uygarlık Arayışları; Peygamberlik Geleneği – 2

Tufan hikayesi, son buzul döneminin etkisinde olan bir hikâyedir, iktidarın beğenmediklerinin üstüne tufan gibi gitme bilinci var ve ...

Demokratik Uygarlık Arayışları; Peygamberlik Geleneği – 1

Urfa, Harran, Kudüs, Mekke, gibi yerler peygamberlik merkezleri olarak bilinir. Buralar farklı arayışların, yani etnisitenin ölmediği

9 Ocak Paris Katliamı ve TC-Fransa ittifakı

Paris katliamı kadınlarda, gençlikte bir bütün Kürt halkında öfke yarattı. Gösterilen mücadele tavrı, kırılma değil

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]