17/12/2017

KAMUOYU DİPLAMASİSİ NASIL YÜRÜTÜLEBİLİR?

Devletten-Halka dönük işleyen yalan yanlışa dayalı çalışmayı etkisiz kılmak ve halktan-halka doğru “Kamuoyu Diplomasi” faaliyetlerini öne çıkarmak ve geliştirmek önemli olmaktadır.

 

 

 

Deniz Gül


Bahsettiğimiz kamuoyu diplomasisi, halktan-halka doğru bir iletişim ve etkileşim sürecini ifade ediyor. Kamuoyu diplomasisi günümüzde, egemen devletlerin merkezi medya üzerinden yaptıkları dezenformasyonlarla yarattıkları algıların değiştirilebilmesi için, özellikle Kürtler gibi özgürlük mücadelesi yürütürken “terörist” olarak yaftalanıp dışlanan halklar için çok büyük önem taşıyor.

İletişim çağı denilen günümüzde, telekomünikasyonda yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler, diplomasinin paradigmasını değiştirdi. Söz konusu gelişmeler diplomasinin yürütülme şeklini de değiştirirken, egemenlerin politikalarını kolayca meşrulaştırmalarını da güçleştirmiştir. Öyle ki devletlerin iç ve dış siyasetlerine ilişkin kararları, artık çok kolay bir şekilde alamadığına ve kamuoyunun karar alma süreçlerinde eskiye nazaran etkili olduğuna tanık oluyoruz.

‘Kamu diplomasisi’ kavramını ilk kez 1965’te kullanan Tufts Üniversitesi’nin Dekanı Edmund Gullion, “eğer kendi toplumumuzu ve politikalarımızı anlatmak istiyorsak öncelikle iletişime geçmek istediğimiz halkın kültürünü, tarihini, psikolojisini ve özellikle de dilini öğrenmeliyiz” diyerek, kamuoyu diplomasinin çift taraflı bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Bu yüzden dinamik ve çok boyutlu bir iletişim süreci olan kamuoyu diplomasisinde konuşmak kadar dinlemek, anlatmak kadar anlamak, iletmek kadar iletişime açık olmak da önemlidir.

Etkili bir kamuoyu diplomasisi kuşkusuz sistemli çalışmalar yürütecek kurumlaşmaların açığa çıkmasını gerektiriyor. Ancak kamuoyu diplomasisi salt belli kurum ve bireylerin yürütebileceği bir çalışma olarak da anlaşılmamalıdır. Tüm toplumsal kesimler ve her toplumsal kesimden bireyler çeşitli yöntemlerle kamuoyu oluşturabilirler.

Kürtlerin, Avrupa ülkelerindeki diplomasi çalışmalarının, sistem karşıtı belli çevrelerle ilişkilenmeyi aşan, tüm toplumsal kesimlere ulaşmayı hedefleyen ve bunun için gerekli kadroyu ve araçları oluşturan; bu çerçevede etkin bir kurumlaşma olarak ortaya çıkması ihtiyacı belki de her zamankinden daha elzem bir hâl almıştır. Bunun için belli bir deneyim oluşmuş ve imkânlar da fazlasıyla mevcuttur.

Kamuoyu diplomasisi, aslında bir enformasyon ve propaganda çalışmasıdır. Bu yüzden basının etkili bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bunun da en önemli ayağı “ÇEVİRİ” çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda üç hususun kamuoyuna detaylı bir şekilde anlatılması büyük önem arz ediyor:

1-      PKK neydi? PKK’de neler değişti?

Ne yazık ki uluslararası kamuoyunda PKK ve Kürtler, egemenlerin gözünden tanındı. Kürtler, kendini yeterince anlatamadı, PKK, ideolojik ve politik olarak doğru yansıtılamadı. Bunun için gerekli enformasyon araçları yaratılamadı veya bu araçlar etkili bir şekilde kullanılamadı.

 

Bu durumun aşılması için;

a)      PKK hareketinin temel kitaplarından Savunmalar ve bu kitaplara yakın kitapların mevcut dillere çevrisi

b)      Onlarca Roman ve Gerilla anılarını anlatan kitap çalışmaları var. Bugüne kadar bunların çevrisi yapılmış değil veya fazla yapılmış değil, örneğin ‘Zindan Direnişi gibi’

c)      Bize yakın olan dostların kitap çalışmaları için teşvik olabilir. Bu konuda özellikle tanınmış mevcut ülkelerin aydınları, gazetecileri ve isim yapmış politikacıların mücadelemizi anlatması halkı doğrudan etkiler.

 

2-      PKK nasıl mücadele yürüttü? Karşılaştığı sorunlar neydi?

Kürt sorunu her açıdan Ortadoğu’nun en önemli sorunlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Sorunun ortaya çıkışı önemli bir husus olduğu kadar, çözümüne dönük tüm girişimler sürekli görmezden gelindi. Silahlı mücadele de ateşkeslerin sık sık yaşanmış olması bir yana bugüne kadar PKK’nin savunduğu siyasal çözümler bilinçli görülmek istenmedi.

 

Bu durumun aşılması için;

a)      İdeolojik-politik yayın organların dışında daha esnek çalışmalar olabilmeli. Dergiler, broşürler ve istatik verilerin ortaya konulduğu belgelerin sürekli yayınlanması bizi bekleyen çalışmalardan olmalı.

b)      Günümüz dünyasında görsel alan çalışmaları (TV-İnternet), kamuoyuna en erkenden ulaşma çalışması olmaktadır. Bu konuda TV kanallarında, İnternet’te siyasal tartışmalara katılım sağlamak, kendimizi buralarda anlatabilmek önemli faaliyetlerden biri olabilmeli. Mevcut ülkelerin TV’lerine çıkmak önemsenmeli. Mücadelemizi anlatan filmlerin ve belgesellerin ülkelerin dillerine göre dublajları yapılmalı.

c)      İşitsel faaliyetler hakeza önemli bir diğer çalışmadır. Bu konuda tüm imkânlar değerlendirildiğinde birçok yerde kendi radyomuzu kurabiliriz. Kimi saatlerde ülkelerin dillerine göre yayın yapabiliriz.

 

3-      PKK’nin Güncel politikaları nedir? PKK Nasıl mücadele yürütüyor?

Ortadoğu’da olup bitenleri bugün herkes takip ediyor. Özellikle Avrupa’nın ulus-devletlerinin kendi çıkarlarına göre politika oluşturmaları sonucu güncel haberlerin doğru (objektif) yapılmaması, devletlerin kendi dönemsel politikalarına göre haber sunumları halkın doğru bilgiye ulaşmasını engellemektedir.

 

Bu durumun aşılması için;

a)      Üzerinde en fazla çalışmamız gereken alan güncel haberleri zamanında kamuoyuna ulaştırmak olmalı. Merkez basını daha iyi nasıl etkileriz sorusu önemli olmaktadır. Ajans çalışmalarını buna göre yeniden oluşturmak gerekir.  Mümkünse ülkelerin gazetecileriyle sürekli irtibatta olmak, onların güvenini sağlamak önemsenmeli.

b)      Sosyal medya günümüz dünyasında en fazla kullanılan araçlardandır. Bu alanın sadece Twitler gibi paylaşım siteleriyle değil, aynı zamanında mevcut kurumlarımızın web sitelerini ülkelerin dillerine göre yeniden yapılandırmak önemsenmeli.

c)      Güncel haberleri anında kamuoyuna ulaştırmak gazete faaliyetleri üzerinde yürütülmektedir. Mevcut imkânları da dikkate alarak ilkin haftalık gazete, daha sonra ise mutlaka günlük gazete çalışması hedeflenmelidir. Kürtlerin yaşadığı ülkelerin diliyle yapılacak olan bu yayınlar kamuoyu diplomasisinde sonuç aldıracaktır.

21. yüzyıl, demokrasinin her geçen gün daha fazla dile geldiği bir yüzyıl olarak öne çıkmaktadır. Dolaysıyla devletlerin kamuoyu diplomasisine neden daha fazla el attığını anlamak mümkün hale geliyor. Devletten-Halka dönük işleyen yalan yanlışa dayalı çalışmayı etkisiz kılmak ve halktan-halka doğru “Kamuoyu Diplomasi” faaliyetlerini öne çıkarmak ve geliştirmek önemli olmaktadır.

Ulus-Devlet sistemlerinde halkın daha fazla devletin politikalarının etkisi altında kaldığını düşünürsek, zihniyet çalışmalarının önemli olduğunu daha iyi görürüz. Bu anlamda düşünsel faaliyetlerin artması gerekiyor. Düşünsel çalışmalarla iç içe diplomasi faaliyeti yürütmek bu çalışmalarda sonuç almak için önemli olmaktadır.

.   

Demokratik Uygarlık Arayışları; Peygamberlik Geleneği – 2

Tufan hikayesi, son buzul döneminin etkisinde olan bir hikâyedir, iktidarın beğenmediklerinin üstüne tufan gibi gitme bilinci var ve ...

Demokratik Uygarlık Arayışları; Peygamberlik Geleneği – 1

Urfa, Harran, Kudüs, Mekke, gibi yerler peygamberlik merkezleri olarak bilinir. Buralar farklı arayışların, yani etnisitenin ölmediği

9 Ocak Paris Katliamı ve TC-Fransa ittifakı

Paris katliamı kadınlarda, gençlikte bir bütün Kürt halkında öfke yarattı. Gösterilen mücadele tavrı, kırılma değil

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]