18/12/2017

HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA

Şehitlerimiz Yeninin Yaratıcısı, Direnişin Yükselticisidirler.

 

 

 

 

 

 

PKK Yürütme Komitesi

22.07.2015


       PKK devrimciliği, çok anlamlı tarihi bir devrimcilik atılımıdır. Onun cesaret, fedakârlık ve bilinçlilik öğesi üstündür. Bugün PKK direnişçiliği her yerde bir abide gibi yükselmektedir. Ve tüm direnişlerimiz destansı direnişlerdir. Bu direnişler bin teoriden ve bin tartışmadan daha devrimcidir. Yaratılan değerler ise, halkımızı modernist çağa karşı tek başına temsil edecek kadar toplumsal ve tarihsel değerlerdir. Tüm bu değerlerin sahibi şehitlerimiz her türlü devrimci teoriyi, pratiği, sanatı, siyaseti bağrında bir tohum gibi barındıran ve bir filiz gibi toprağımıza saçan gerçek yaratıcı üyelerimiz ve hayat damarlarımızdır.  PKK’deki şehitlik gerçeği budur ve PKK'nin böylesine büyük bir yüreği vardır. Bütün küçük damarlar da bu yüreğe bağlanır ve onu güçlendirmeye hizmet eder. 

       Bu anlamda bu abidesel değerleri, bugün daha niteliksel bir aşamaya yükseltmenin arifesindeyiz. Bu evre Demokratik Ulus Mücadelemizin en ciddi evrelerinden biridir. Yani bu evre her türlü ulusal ve toplumsal inşanın üzerinde yükseleceği bir dönemdir. Bu dönem direnişimizi güçlü kıldıkça, yıllardır yürüttüğümüz devrimci mücadeleyi zaferle taçlandırabiliriz.  Çünkü şehitlere karşı sorumluluklarımız ve onların da bizden istedikleri görevler var. Her şeyimizle onlara katılmamızın gereği var. Dünyanın neresinde olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, aç, yoksul ya da zengin olalım, eğer insanlık, sosyalistlik veya yurtseverlik özelliklerimizden sınırlı da olsa bahsedeceksek; çok büyük bir sahiplenmeyle, saygıyla ve isteyerek ödememiz gereken borçlarımız var. O halde, şehitlerin hepsinin yüreğe sığdırılması, anılarının, özelliklerinin kişiliğe nakşedilmesi, büyümenin itici gücü, özü ve hamlesi olacaktır!

      Temmuz şehitlerini bu temelde anarken başta Partileşme şehitlerimiz olmak üzere bu ayda şehit düşen tüm yoldaşlarımızı ismi geçen şehitlerimizin şahsında bir kez daha anmak görev ve sorumluluk gereğidir. Buna göre;

       Partileşme şehitlerimizden Ağrı doğumlu Hayrettin Ertürk yoldaş, genç yaşına rağmen olgunluğu, alçakgönüllülüğü ve propagandist özellikleriyle dikkat çeken, cesaretiyle öne çıkan öncü kadrolardandı. Temmuz 1979’da çalışma yürüttüğü Ağrı’da faşistlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Hayrettin yoldaşın intikamı anında alınmış ve bu eylemle halkımıza kan kusturan faşist çetelerin etkinliği kırılmıştır. Hayrettin Ertürk yoldaş’ın devrimci kişiliği ve yaşamını esas alarak mücadeleyi daha da yükseltecek ve anısına bağlı kalacağız.

 Hilvan doğumlu Salih Kandal arkadaş, Halil Çavgun arkadaşın şehadetinden etkilenerek öğretmenliği bırakıp mücadeleye aktif olarak katılır. Mücadeleye katıldığı ilk günden itibaren gerek Hilvan’da, gerekse de Siverek’te feodal-kompradorlara karşı sürdürülen savaşımın en ön saflarında yer alan ve sorumluluktan kaçmayan Salih Kandal, güçlü bir halk önderi olduğunu ilk anda kanıtlar. Güçlü bir propagandacı, ajitatör ve örgütçü özelliklere sahip olan Salih arkadaşın askeri yönü de oldukça gelişkindi. 30 Temmuz 1979’da sömürgecilerin Kürdistan’daki uşağı olan yerel işbirlikçilere karşı yapılan eylemde  bir grup PKK savaşçısının başında  katılan Salih Kandal yoldaş, çatışmada aldığı yarayla şehit düşer. Binlerce Kürdistanlının katıldığı görkemli cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlanan Salih Kandal arkadaşı hiç unutmayacak ve şehadetine halkımızın demokratik birliğini yaratarak cevap olacağız.

Siverek doğumlu Eyüp Sevgat yoldaş, Çocukları ve çevresinin özgürlük hareketine katılmalarından etkilenerek partinin bir sempatizanı olarak var gücüyle arkadaşlara ve çalışmalara destek olur.  31 Temmuz 1979’da halefli köyünü basan yerel çeteler tarafından katledilen bu yaşlı yurtseverimizi hiç unutmayacak ve onun o saf bağlılığını esas alarak mücadeleyi zafere taşıyacağız.

Hasankeyf doğumlu Haydar ışık yoldaş, özgürlük Hareketinin yörede feodal-kompradorlara karşı verdiği mücadelenin etkisiyle partiye sempati duyar ve maddi-manevi olarak bu mücadeleyi destekler. İşbirlikçi çeteler tarafından 30 Temmuz 1980 günü Hasankeyf belediye başkanıyla birlikte kaçırılır ve işkenceyle katledilir. Haydar Işık yoldaşın derin yurtseverliği ve direnişçiliğini örnek alarak hem halkımızı hem de Kürdistan’ın cennet coğrafyasını koruyacağımıza söz veriyoruz.

Mardin-Derik doğumlu Selahattin Aktaş yoldaş, zengin bir aileden gelmesine rağmen, yoksul halkımızın biricik temsilcisi PKK’ye aktif olarak katılır ve askeri faaliyetlerde bulunur. Oldukça güçlü savaşçı özelliklere sahip olan Selahattin Aktaş yoldaş, Temmuz 1980’de 2 arkadaşıyla birlikte işbirlikçi ve ilkel milliyetçi güçler tarafından pusuya düşürülür. Kanının son damlasına kadar çatışarak şehit düşen yoldaşımızı saygıyla anıyor, toplumsal adalet ve eşitliği toplum karşıtı tüm unsurlara rağmen gerçekleştireceğimizi belirtiyoruz.

Dersim doğumlu Yusuf Kuş yoldaş, abisi Hasan Kuş arkadaşın şehadetinden sonra mücadeleye aktif olarak katılır. Dirençli, kararlı ve olgun özellikleriyle kısa sürede öne çıkan Yusuf Yoldaş, 30 Temmuz 1980’de düşman polisinin pususuna düşer ve alçakça katledilir. Şehadetini saygıyla anıyor ve bağlılık sözümüzü yineliyoruz.

Amed-Çermik doğumlu İlhan-Ahmet Marangoz, doğduğu topraklarda özgür bir parti kadrosu olarak Bağlar’da 19 Temmuz 1981 yılında şehit düşer. Anısına özgür topraklarda özgür toplumla yaşama sözü veriyoruz.

Amed-Çermik’li Harun-Şehmuz Yiğit yoldaş, hareketimizin partileşme sürecinde mücadeleye katılır. 1980 yılının sonuna kadar ülkede yetkin askeri faaliyetler yürüten Harun yoldaş, daha sonra önderlik sahasına çıkış yapar. 1982’de ülkeye dönen ilk gruplar içinde yer alır. Botan alanında mücadeleyi her yere yayar. III. Kongre sonrasında parti taktiğinin hayata geçirilmesindeki üstün başarısından dolayı Parti Merkez Komite üyeliğine getirilir. 1988 yılında yeniden önderlik sahasına giderek kendini yeniler.  89 Mayıs'ında 60 kişilik bir grupla yeniden Botan ala­nına döner.  Mücadelenin zirveye ulaştığı ‘89 Eylül eylemliliği­nin önde gelen mimarlarından olan Harun yoldaş,  bu dönemde Çukurca alanında ve Bo­tan genelinde düşmanın otoritesinin yerle bir edilmesi ve devrimci otorite­nin tesis edilmesine önderlik yapar.  Ordulaşma ve orduyu büyütme konu­sunda örnek bir pratiğin sahibi olan,  ARGK'nin yiğit komutanlarından, si­lahlı mücadelenin bugüne getirilmesinde büyük emek sahibi Harun yoldaş, 24 Temmuz 1990'da Deşta Hayate'de gerçekleş­tirilen bir eylemde ölümsüzler kervanına katılır. PKK-MK üyesi ve ARGK'nin büyük komutanı Şehmuz YİĞİT (Harun) yoldaşı silahlı direnişimizin zaferinde yaşatacağız.

Şırnak-Silopi doğumlu Xelil-Mesut Tanış yoldaş 89 yılında gerillaya katılır. Gerek eylemlerde, gerekse diğer örgütsel görevlerde fedakârlığı ile öne çıkar. Çatışmalarda inisiyatifli ve atak bir savaşçıdır. Botan I. Bölgede düşmana ve çetelere karşı gerçekleştirilen yoğun eylemlerin içinde yer alır.  23 temmuz 1990 yılında yaşanan bir çatışmada şehit düşer. Cesareti, fedakârlığı ve eylemci özellikleriyle ARGK’nin efsanevi ruhunu her anında yaşayan Xelil yoldaşı aynı ruh ile temsil ederek mücadelemizde yaşatacağız.

Berwari doğumlu  Aslan-Hasan Kaplan, 1984 yılında 15 ağustos atılımından duyduğu büyük heyecanla HRK saflarına katılır. Yurtsever özelliklerini parti eğitimiyle birlikte kısa sürede ideolojik kılarak kendini geliştirir. Özellikle askeri yetenekleriyle herkesin dikkatini çeker. Eylemlerdeki başarıları herkes tarafından konuşulur. Büyük komutan Agit-Mahsum Korkmaz onu kendi birliğine alır. Cesareti, ataklığı ve inisiyatifli hareket tarzıyla düşmana karşı etkili eylemler geliştirir. Kısa sürede komuta düzeyine yükselir. Önderlik sahasında bir süre kaldıktan sonra Şemzinan alanına döner. 23 Temmuz 1990 yılında bir çatışmada şehadete ulaşır.  Onun “Halk demokrasisini mutlaka yaratacağız” sözünü unutmayarak, anısına demokratik uluslaşmayla cevap olacağımızın sözünü veriyoruz.

Hakkari-Çukurca doğumlu Rızgar-Mürsel Gök yoldaş, parti militan özelliklerini kendi şahsında somutlaştıran, örgütçü ve öngörülü yeteneklerini pratikle birlikte geliştiren,  mütevazı ve olgun duruşuyla örnek bir temsiliyet sergileyen genç bir savaşçıydı. 25 Temmuz 1990 yılında şehit düşen Rızgar yoldaşı saygıyla anıyor, militan kişiliğini her anımızda yaşatacağımızı belirtiyoruz.

Şırnak-Uludere doğumlu Saadet-Gülperi Kaplan yoldaş, Botan alanında etkili bir gerillacılık pratiğiyle kadın temsiliyetini başarıyla gerçekleştirir. 20 arkadaşıyla birlikte şehit düştüğü Taxtareş çatışmasında en önde yer alarak düşmanın silahını ele geçirir.  27 Temmuz 1990 yılında aynı çatışmanın üçüncü gününde şehadete ulaşan Saadet yoldaş, cesareti ve fedakârlığıyla Kürt kadınının yücelmesinde anlamlı bir rol oynar. Anısına özgür toplumu yaratarak sahip çıkacak ve kadın eksenli özgür yaşam hayallerini gerçek kılacağız.

Beytüşşebap doğumlu Yılmaz-Fatih aslan yoldaş,  1989 yılında parti saflarına katılır. Alçakgönüllülüğü, iyimserliği, fedakârlığı, görevlere koşma istemi hep canlı olan genç bir militandı.  Bir grup yoldaşı ile 27 Temmuz 1990’da işbirlikçi çetelerin kurduğu pusuya düşer. Büyük bir direniş göstererek şahadete ulaşır. Yurtseverliği, özverisi, pratiğe yaklaşımı ile örnek alınması gereken şehitlerimizden olan Yılmaz yoldaşı hep anımsayarak zafere kadar ondan alacağımız ilhamla yürüyeceğimizin sözünü veriyoruz.

 

Şırnak-Girindol köyü doğumlu Mizgin-Medine Yılmaz, “kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez” şiarıyla özgürlük hareketine genç yaşta katılır. Botan alanında yapılan birçok eylemde yerini alır. En son Gıre Reş direnişinde özgür kadının asla teslim alınamayacak iradesini sergileyerek yıldızlaşır.  18 Temmuz 1991 yılında şehit düşen Mizgin yoldaşın şiarını gerçekleştirme sözümüzü yineliyoruz.

 

Tırbespi doğumlu Nujin-Rewşen Abdulselam yoldaş, çok genç yaşta özgürlük hareketine katılarak Botan savaş alanında mücadeledeki yerini alır. Enerjisi ve cesaretiyle militan kadın özelliklerini her anında yansıtan Nujin yoldaş, 18 Temmuz 1991 yılında Gıre Reş direnişinde ölümsüzleşir. 

 

Şırnak-Silopi doğumlu Doğan-Halit Benek yoldaş, özlü yurtseverliği, emekçiliği ve cesareti ile Botan alanında savaşın en yoğun yaşandığı dönemde örnek bir pratik sergiler. 26 Temmuz 1991’de Texta Reş’teki büyük çatışmada partinin direnişçi çizgisini sonuna kadar temsil ederek şehadete ulaşır. “ya özgür yaşam ya da hiç”  kararlılığının emsali Doğan yoldaşa özgürlüğe kadar direnme sözümüzü veriyoruz.

 

Konya-Cihanbeyli doğumlu Savaş-Hacı Dumanlıdağ yoldaş, 16 Temmuz 1992’de Başkale karakoluna yapılan baskın eyleminde en ön safta yer alarak şehit düşer. Sürgünlere ve asimilasyona karşı özgür kimliğe ve ülkeye dönüşün kararlı ifadesi olan Hacı yoldaşı minnetle anıyor, anısına özgür topraklarda özgür toplumla yaşama irademizi daha da güçlü kılacağımızı belirtiyoruz.

 

Nusaybin doğumlu Evin-Nihal Ak yoldaş, Garzan Eyaleti bölge yürütmesi olarak ARGK komutanlığını en layık şekilde uygularken, 27 Temmuz 1993 yılında Sirvan’da yaşanan bir çatışmada şehit düşer. Kadın devriminin öncülerinden olan Evin yoldaşı saygıyla anarken, toplumsal devrimimizi en görkemli şekilde gerçekleştirme kararlılığını bir kez daha ifade ediyoruz.

 

Adana doğumlu Xebat Botan- Süleyman Dağ yoldaş, çok genç yaşta partiye katılarak Tolhıldan eyaletinde mücadelenin neferi olur. Alanda yaşanan tasfiyeci sürece rağmen bağlılığı ve inancından bir şey kaybetmeden katılımını güçlendirir. Büyük Komutan Şexo Dirlik yoldaşın komutasında sürekli eylem halinde olur. 30 Temmuz 1993 yılında düşmanın büyük operasyonu sonucu yaşanan ve iki gün süren Nurhak’lar direnişinde 18 arkadaşıyla birlikte şehadete ulaşır. Xebat yoldaşın fedai ve eylemci ruhunu pratiğimizde temsil ederek önderlik çizgisini her alanda hâkim kılacağımıza dair söz veriyoruz.

 

Pazarcık doğumlu Sabri-Şexo Dirlik yoldaş, hareketimizin efsane komutanlarından biri olarak direniş tarihimizde hakkettiği yerini alarak adını unutulmazlar arasına yazdırır. Güneybatı eyaletinde yaşanan korkunç Tasfiyeciliğin tasfiyesinde büyük rol oynayan ve eyaletin yeniden önderlik ve direniş çizgisinde yapılanmasında fedakarane bir pratik sergileyen Şexo Dirlik yoldaş, örgütçülüğü, eylemciliği ve stratejik-taktik ustalığıyla düşmanın adeta korkulu rüyası haline gelir. Önderlik çizgisinin yetkin bir uygulayıcısı olarak alanda kaybedilen değerleri telafi etmenin özverili çabasını nefes nefese veren Şexo Dirlik yoldaş,  önderliğin ve partinin güvenine layıkıyla karşılık verir. 30 Temmuz 1993 yılında düşmanın kesin imha hedefiyle başlattığı operasyona karşı müthiş bir direniş sergilenmesinde komutanlığının rolü belirleyicidir. Kimyasal silah kullanımına karşı bile doğanın avantajını kullanarak direnişi kesintisiz sürdüren Şexo Dirlik yoldaş, Güneybatı eyaletinin yeniden özgürlük ve direniş çizgisinde var olmasında birinci derecede rolünü oynar. Bağlılığı, taktik ve stratejik askeri dehası, yönetim tarzı ve komuta yeteneğiyle hareketimizin sembol isimlerinden biri olur. şehadetini saygıyla anarken, bizlere bıraktığı eşsiz mirası daha da büyütme sözümüzü tekrarlıyoruz.

 

Pazarcık doğumlu Zınar-Tevfik Bıçak yoldaş ve Konya-Kulu doğumlu Hasan-Yavuz Küçükyavuz 90’lı yıllarla birlikte mücadele saflarına katılırlar. Güneybatı eyaletinde gençliğin dinamizmiyle eylem ve çalışmalarda aktif yer alan Zınar ve Hasan yoldaşlar, iç ihanet ve tasfiyecilik tarafından katledilinceye kadar katılımlarını her geçen zaman güçlendiren militanlar olarak hafızalarda yer edinirler. Tasfiyeciliğin acımasız yönelimlerine maruz kalan ve 30 Temmuz 1993 yılında katledilen Zınar ve Hasan yoldaşlara söz veriyoruz ki, bir daha asla düşman unsurlarının değerlerimizin üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyecek,  önderlik ve şehitler çizgisini tavizsiz hâkim kılarak özgür yaşam mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. 

 

Bitlis-Tatvan doğumlu Özgür-Cevdet Şişman yoldaş, Garzan Eyaleti’nde gerillaya katılır. Gabar bölgesinde manga komutanlığı düzeyinde faaliyetlerini sürdürürken 18 Temmuz 1994’te düşman operasyonunda öncülüğün verdiği sorumlulukla en önde savaşır ve şehit düşer. Fedakârlık ve cesaret timsali Özgür yoldaşı saygıyla anıyor, yolumuzu aydınlatan bir meşale olarak şehadetine layık olacağımızı belirtiyoruz.

 

Karakoçan doğumlu Peri-Şirin Akbulut yoldaş, sistemin asimilasyon kışlası olan üniversitesinde okumayı redderek özgürlük mücadelesine katılır. Gelişkin bilinci ve güçlü iradesiyle Botan alanında gerilla pratiğini başarıyla temsil eden Peri yoldaş, 25 Temmuz 1994 yılında Osyan bölgesinde çıkan bir çatışmada şehit düşer. Özgür kimlik ve özgür toplum olmadan yaşanmayacağının kararlı ifadesi olan Peri yoldaşı minnetle anıyor, özgür yaşamı kurma sözümü yineliyoruz.

 

Yüksekova doğumlu Mamdiyar-Necip Mete yoldaş, epey ilerlemiş yaşına rağmen önce milis düzeyinde cephe faaliyetleri daha sonra gerilla olarak çalışmalara katılır.  Üstün moral gücü ve coşkusuyla,  fedakârlığı ve cesaretiyle genç yoldaşlarına örnek bir duruşa sahipti. Düşmana karşı etkili bir eylem hazırlığındayken kaza sonucu yanında bulunan Rojhat arkadaşla birlikte Temmuz 96’da şehit düşer. Hem Yüksekova hem de tüm Kürdistan halkı bilge ve militanlık sentezi bu yurtsever evladını hiç unutmayacaktır.

 

Süleymaniye doğumlu Aram İskender-Ekrem Salih Muhammed yoldaş, ulusal bilinçle özgürlük hareketine katılarak Kürdistan halkının birliği için mücadele eder. İlkel milliyetçi-feodal güçlerle yaşanan savaşta aktif yer alarak başından yaralanır. Buna rağmen tedavisini tam yapmadan yeniden eyleme gider. Haftanin’de bir karakola yönelik eylemde 28 Temmuz 1997 yılında bir arkadaşıyla birlikte şehit düşer. Anısına ulusal birliği tüm engellemelere rağmen gerçekleştireceğimizin sözünü veriyor, Aram yoldaşı saygıyla anıyoruz.

 

Van-Gürpınar doğumlu Eşref-Davut Karakoyun yoldaş, 17 yaşındayken gerillaya katılır. İdeolojik ve askeri olarak kendini kısa sürede geliştiren Eşref yoldaş, aktif katılımıyla tüm yoldaşlarının sevgisini kazanır. Botan-Bestler pratiğinden sonra 95 yılında önderlik sahasına giderek komuta özelliklerini daha da yetkinleştirir. Yeniden Botan savaş sahasına döner ve düşmana karşı başında bulunduğu bölükle etkili eylemler geliştirir. PKK VI.Kongresine de katılan Eşref yoldaş, kongre kararlarını hayata geçirmek için yeniden ülkeye döner. 20 Temmuz 1999 yılında düşmanın Garzan’da  binlerce güçle yaptığı operasyonda yaralanır. Apocu fedailiğin geleneğine bağlı kalarak, düşmanın eline geçmemek için son bombayı kendinde patlatarak şehit düşer. Büyük cesareti, eylemciliği ve örgütçülüğüyle Kürdistan devriminde rol sahibi olan Eşref yoldaşı saygıyla anarken, fedai direnişçiliğini sürdürme kararlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz.

 

Van-Çaldıran doğumlu Sarya-Şükriye Yıldıztan yoldaş, takım komutanı olarak Botan, zele, metina alanlarında savaş pratiğini başarıyla uygular. 1999 Temmuz ayında Metina’da düşmanın pususuna düşer. Son kurşununa kadar çatıştıktan sonra sağ yakalanmamak için Beritan çizgisine bağlı kalarak bombayı kendinde patlatarak şehit düşer. Sarya yoldaşın şehadetine kadın özgürlük ideolojisini yaşamsallaştırarak karşılık vereceğiz.

 

Efrin doğumlu Selim Xalil-Zühery Mecid Kasım yoldaş, 15 Temmuz 2000 yılında Gare’de tepe siyane’de mayın patlaması sonucu şehit düşer. Selim yoldaşın anısını Rojava devrimini tamamlayarak yaşatacağımızı belirtiyor, mücadelesine layık olma sözünü veriyoruz.

 

Yüksekova doğumlu Piling Oramar-Ali Rıza Şedal yoldaş, zaxo şehir merkezinde iç ihanetin o nasırlı kalbinde patlamak için fedai eyleme giderken 25 Temmuz 2000 yılında feodal komploculuğun alçakça ihaneti sonucu şehit düşer. Piling yoldaşın o hep gülen çocuksu yüzünü hiç unutmayacak ve Kürdistan’da ihanetin o çirkin yüzünün güzelliklerimizi gölgelemesine asla izin vermeyeceğiz.

 

Kobane doğumlu Dılşad Azad-Faysal Muhammed Midhan yoldaş, çocuk denecek yaşta gerilla saflarına katılır. Zagros, Amed, Garzan gibi savaşın en zor ve en yoğun olduğu alanlarda kalır ve başarılı savaşçılığıyla kısa sürede takım komutanlığına yükselir. 22 Temmuz 2002’de Hasankeyf’te bir komplo sonucu katledilir.  Dılşad yoldaşı minnetle anarken, ahlaki ve politik toplumu inşa etme sözümüzü tekrarlıyoruz.

 

Halepçe doğumlu Xelo Halepçe-Rızgar Muhammed yoldaş, YNK’de 9 yıl peşmergelik yaptıktan sonra 1999’da özgürlük hareketine katılır. Ne ironidir ki, kopup geldiği çizgiye karşı Kürdistan’ın gerçek yurtsever çizgisini savunurken 23 Temmuz 2002’de Qendil Asos’ta bir çatışmada şehit düşer. Xelo yoldaşın şehadeti özgürlük çizgisini tüm Kürdistan’da hâkim kılma gerekçemiz olacaktır. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

 

Beytüşebap doğumlu Devrim sedkar-Ekrem Temel yoldaş, 14 Temmuz 2005 yılındaki Çiyaye Reşke operasyonunda şehit düşer. Savaşın hemen hemen her alanında kalan ve deneyimi kadar yetenekleriyle de öncülük rolünün hakkını fazlasıyla veren Ekrem yoldaşın anısını yaşatma sözümüzü veriyor, şehit düştüğü 14 Temmuz gününün tarihsel anlamı olan ölümüne direnişi özgürlüğe kadar sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

 

Tatvan doğumlu Şiyar-Enver Alataş, 4 yıl zindan ’da esir kalmanın yarattığı özgürlük bilinci ve tutkusuyla 2002’de özgür yaşam mekânı dağları mesken tutar. Gençlik örgütümüzün koordinasyonunda özveriyle çalışan Şiyar yoldaş, Temmuz 2005 yılında Kelareş’te şehit düşer. Özgürlük aşkıyla dolu genç yüreğine söz veriyoruz ki, önderliğimizin ve halkımızın artık daha fazla esaret altında yaşamasına izin vermeyecek ve yakın gelecekte özgür önderlikle özgür vatanda buluşacağız!

 

 

Değerli Halkımız:

Bir kez daha Temmuz ayı şehitlerinin önünde saygıyla eğilirken, şehitlerimizin büyük emeği ve direnişiyle gerçekleşen demokratik, komünal ve kadın özgürlükçü Rojava Devriminin üçüncü yıldönümünü de coşkuyla selamlıyoruz.  Ya barbarlık ya Demokratik Ulus seçeneğini daha hayati bir şekilde bütün insanlığın önüne koyan Rojava devrimini ve bu uğurda şehadete ulaşan devrim direniş şehitlerini büyük bir saygıyla selamlıyor, özellikle kuzey halkımızı ve demokrat duyarlı tüm çevreleri yaratılan insanlık değerlerini sahiplenmeye çağırıyoruz.

Son olarak ta Koçgiri isyanının önderlerinden Zarife ve Alişer’i minnetle anarken, PKK öncülüğünde gelişen Kürt halkının devrimci mücadelesinin ilham kaynağı ve tarihsel mirası olan bu şehadetleri unutmayarak günceli özgürleştireceğimize dair halkımıza bir kez daha söz verirken Suruç’ta yaşanan hunharca saldırıyı kınıyor, şehadete ulaşanların hayallerini gerçekleştirme sözünü veriyoruz.

YURTSEVER HALKIMIZA VE DOSTLARIMIZA

Unutulmamalıdır ki, PKK bir tarihsel hesap sorma ve devrimci...

Halkımıza ve tüm kamuoyuna

Kürdistan İşçi Partisi olarak, 39. kuruluş yıldönümünü geride bırakarak 40. mücadele yılımızı karşılıyoruz. Kürdistan özgürlük mücadelesi, partimizin mücadelesi büyük ...

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

Hiç kuşkusuz Merkez Komite toplantımızın en başta ve en fazla üzerinde durduğu husus...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]