24/05/2017

Bir Devrimci, Bir Komutan: Şehit Mizgîn

Mizgîn arkadaşın bu duygu yüklü sanat mücadelesini, Agitlerin Botan Garbar’da yarattığı direniş kelesindeki yiğitliğini, aşkını türküleştirmesinde ve yazdıklarını en içten duygularla halkına, topluma anlatarak...

Bilmeye Dair

Bu eğitim ve yaşam tarzı, bu araştırma ve bilimi toplumla buluşturma tarzı tabii ki bir yandan özgürlük mücadelesinin her alanında derinleşerek varlığını sürdürmekte, bir yandan da hiçbir devletçi gücün gölgesinin bulunmadığı...

Birleşik Devrimin Öncüsü Olarak KBDH

KBDH için, yaşanan her sorundan kendini sorumlu görme, çözüm gücü olma, sürekli çözüm üretme ve mücadele geliştirme esas ilke olmaktadır.

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK GÜÇLERE!

Önder Apo’nun çizdiği ve Haki Karer Yoldaşın netleştirdiği yolda mücadele devam ediyor ve yeni kahramanlıklar yaşanıyor. Bu sefer kahramanca direnme sırası zindanlara gelmiş bulunuyor...

Usta Sensin

“Hakikat yolunda olan özgür yoldaşım, sizi özgürlük aşkıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye başlayan mektubu yoldaşlığın, bağlılığın, özgürlük aşkının ve bu aşkın insan yüreğiyle, kanıyla, teriyle, nefesiyle, heyecanlarıyla, ...

Bireycilik Komünal Yaşamı Ret Etmektir

Ama PKK gibi bilinç ve iradeye dayalı örgütlenmiş ve eyleme geçen hakikat olan kadroculukta kendisi yapmayıp da başkasına ‘yap’ demek yoktur.

PKK PAZARLIĞI VE DEMOKRATİK ÇÖZÜM

Hatta söz konusu pazarlık “Teröre karşı mücadele” adıyla yapılmaktadır ki, bazıları bunu çok doğal olarak görebilir. Ancak gerçeklerin böyle olmadığını, “Terörizm” denenin özgür Kürtlük olduğunu ve Kürt özgürlüğünün yok edilmesi..

 
 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]