18/12/2017

هویت ایدئولوژیکِ جنبش آزادی خواهی PKK و متٌد مبارزاتی آن

علل شکست جنبش های کُردی در برابر دولتهای اشغالگر، قبل از هر چیز در درک و نگرش درونی آنان از خود ریشه دارد، در واقع دشمن ...

سیستم KCK تغییر یافت

کردها در مقابل سرمایه‌داری جهانی, نیروی دموکراسی جهانی هستند

اولین حمله PKK‌‌ شدن

در سالگرد پایه‌گذاری PKK ضرورت تحلیلی فراگیر, انتقاد‌ـ‌ خودانتقادی و تجدید ساختار مسئله‌ای حاد و وظیفه‌‌ای اساسی می‌باشد.

 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]