28/06/2017

لیبرالیسم نوعی مریضی آزادیخواهی (2)

فرد ظهوریافته در رنسانس را كه شروع به رهایی از فشارهای اجتماعی كرد می‌توان به بریدن گوسفندی از گله‌اش تشبیه كرد...

لیبرالیسم نوعی مریضی آزادیخواهی (1)

فرمول لیبرالیسم بورژوایی این است: «بگذارید هر كاری دل‌شان می‌خواهند انجام دهند»...

کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (17)

نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی به سطح فكری و برنامه‌یی در چارچوب سیاست دموکراتیک نرسیده‌اند...

کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (18)

خط سوم یا به عبارتی نیروی سومی كه توسط ج...

 

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]