17/12/2017

زیلان مانیفست عشق و آزادی

این یك خودكشی نیست، بلكه حمله‌ای جدی و عملیاتی نمونه است، انجام عملیاتی چنین دقیق و طرحریزی شده كار هر كسی نیست. این عملیات یك فرمان است، یك سمبل است، یك عملیات نیست بلكه یك شیوه است. اولین عملیاتی كه دیگر نظیر آن وجود نخواهد داشت

 

 

 

زیلان مانیفست عشق و آزادی

 

برگرفته از تحلیلات عبدالله اوجالان

گفته‌ها و نامه‌های رفیق زیلان مانیفستی است كه ما نمی‌توانیم چیزی بر آن بیافزاییم، اما پاسخگویی به این نامه‌ها مسئولیتی معنوی بر عهده من می‌گذارد. بیان مسئولیتی كه این پیام‌ها بر عهده خلق، حزب و من گذاشته‌اند، از لحاظ ایدئولوژیكی‌ـ سیاسی و نظامی، اهمیت ویژه‌ای دارد.عملیات زیلان آنچنان كه پنداشته می‌شود عملیاتی انتحاری نیست، بلكه عملیاتی جسورانه، تاریخی، طرحریزی شده و بر اساس ضرورت مرحله است كه بسیار خونسردانه و فداكارانه انجام گرفت. حمله‌ای كه شاید گروهان و یا گردانی از گریلا، می‌توانست انجام دهد، ایشان به تنهایی به انجام رساندند. چه‌بسا گردان‌هایی كه در مناسب‌ترین شرایط و با تعداد زیاد، تلفات بسیاری را متحمل شدند. نیروهایمان نه تنها خود را سازماندهی ننموده و عملیات طرحریزی شده و بجایی را انجام نداده‌اند، بلكه تلفات بسیاری را نیز متحمل شده‌اند. می‌توان گفت كه شیوه اغلب عملیات‌هایی كه انجام گرفته‌اند، چنین است. عملیاتی چنین طرحریزی‌ شده تا كنون از طرف هیچ شخص و یا گردانی صورت نگرفته‌ است، این عملیات در جنگ مسلحانه PKK دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و عملیاتی تاریخی، راستین، همه‌جانبه و شایسته PKK است.

دیگر عملیات‌های انجام شده را شاید بتوان انتحاری نامید، اما این عملیات را هرگز!

اگر از كسانی كه خودكشی می‌كنند بحثی به میان آید و از ما بپرسند چه كسانی دست به خودكشی می‌زنند؟ خواهم گفت این شمایید كه خودكشی می‌كنید. شمایی كه از عملیات می‌گریزید، یا بدون آن‌كه ضربه‌ای به دشمن وارد كنید، رفقای بسیاری را همراه با خود نابود می‌سازید، دارای طرز فكری هستید كه می‌توان آن‌را خودكشی نامید. عملیات این رفیق مبارز، فاصله بسیاری با عملیات انتحاری و طرز فكر آن دارد. انجام عملیاتی چنین طرحریزی شده، با اراده آزاد و در شرایطی چنان خطرناك تنها می‌تواند عكس‌العملی برگرفته از شیوه نظامی PKK باشد.

عملیات رفیق زیلان ضربه‌ای مهلك بر طرز فكر عملیات انتحاری و پادزهری برای آن بوده و می‌باشد.

اگر می‌میرید، درست بمیرید! اگر هجوم می‌برید، درست هجوم برید! عملیات زیلان، پیام‌های آتشینی به همراه داشت. كاری را كه گریلا در درسیم و همه كردستان نتوانست انجام دهد، زیلان شیوه انجام درست آن‌را به ما نشان داد. پیام ایشان مفهوم و روش ایدئولوژیك و سیاسی PKK را به تمامی و بر اساس حقیقت آن بیان نمود. ـ لازم است كه بگویم پیام‌های ایشان مرا سیراب نموده است. ـ ایشان هرگز نمی‌گویند كه:« من چیزی از جوهر ایدئولوژیكی سیاسی PKK نمی‌دانم، من تنها عملیاتی را انجام خواهم داد و دارای طرز فكر انتحاری هستم.» نباید فراموش كرد، عملیاتی را كه نیروهای‌مان انجام می‌دهند، فاصله زیادی با مبانی ایدئولوژیكی و سیاسی ما دارند. عملیات زیلان از این جهت نیز طبیعی‌بودن عملیات PKK و طرز فكر آن‌را به خود اختصاص داده است. ایشان می‌گویند: «همچنان‌كه اراده‌ای راسخ و پیوندی ناگسستنی دارم، بسیار مصمم و پرتوان نیز می‌باشم». و بعد از آنكه تصمیمی خدشه‌ناپذیر می‌گیرند، حقیقت PKK را تحلیل می‌نمایند. ایشان ارده‌ای شكست‌ناپذیر دارند و تنها را آن نیز اتكا نمی‌كنند و این را نیز بیان می‌دارند كه PKK را تا چه حد دریافته‌اند. بدون آنكه PKK را دریابند، چنین حقی را به خویش نمی‌دهند كه تحت نام PKK عملیاتی را انجام دهند و چنین كاری را بی‌عدالتی و اشتباهی بزرگ می‌پندارند و این‌را دریافته‌اند كه برای انجام عملیاتی به نام PKK لازم است كه جوهر PKK را به درستی درك نمود. در عین حال این انتقادی جدی از كسانی است كه در درون حزب به شیوه‌هایی نادرست اقدام به انجام عملیات‌های گوناگون می‌كنند. عزم، ثبات، اراده و روحیه شما در چه سطحی است؟ تا چه حد PKK را دریافته‌اید؟ همه این خصوصیات را می‌توان در زیلان مشاهده نمود و زیلان به شناختی باورنكردنی از حزب رسیده بود.

 او یك مانیفست است و یك سوگند، آیا شما PKK را همچون ایشان درك نموده‌اید؟ اگر نه، چرا سلاح PKK را بر دوش می‌گیرید؟ اگر چیزی از حقیقت تاریخی این خلق نمی‌دانید، در صفوف حزب و مبارزات آن چه می‌كنید؟ زیلان، بیانگر محتوای تاریخ است. انسانی هدفدار كه به مبانی تاریخ متكی نباشد، بدون ریشه است. این رفیق جاودان، خویش را به ژرفای تاریخ رسانده، آن‌را درك نموده و مسئولیت آن‌را بر عهده گرفته است.

شیوه عملیاتش بی‌‌نظیر است.

ایشان انقلاب كردستان را با دیگر انقلاب‌های دنیا سنجیده و تاكتیك مناسب آن‌را دریافته‌اند. انقلاب كردستان را كه حتی من هم با آن همه تعریفی كه از آن نموده‌ام، نتوانسته‌ام به خوبی آشكار سازم، به خوبی بیان می‌دارند. ایشان بر اساس مبانی كلی هرگز نمی‌گویند: « انقلاب‌های جهان بدین شكل است و انقلاب كردستان نیز چنین خواهد بود.‌» بلكه آشكارا آن‌را انقلابی با ویژگی‌های خاص آن بیان داشته و بر همین اساس عملیات خویش رابه انجام می‌رسانند.

او یك انقلابی كلی‌گرا نیست، بلكه انقلابی بزرگی برای كردستان است. او بی‌ریشگی را دریافته و شناخته است، اما با وجود همه این مسایل، از هدیه نمودن قلب ...

زیلان، حقیقت رهبری را در سطرهای نامه‌شان بیان داشته‌اند. در حالی‌كه هرگز مرا ندیده و همرزمی است كه زمان چندانی از پیوستنش به صفوف ما نمی‌گذرد. می‌توان فهمید كه رهبری را به‌خوبی دریافته و راجع به آن تحقیق نموده است. افراد بسیاری نزدیك به 30 ـ20 سال در كنار ما بوده‌اند و هر روز با شما از حقیقت رهبری سخن می‌گوییم. اما هیچگاه حتی از دور با ایشان سخن نگفته‌ایم. تنها مبارزی واقعی از PKK می‌تواند این مسئله را تا این حد دریافته، تحلیل كرده و آن‌را قبول نماید. این PKK یی بودنی راستین است.

این عملیات نشان می‌دهد، كسانی كه هر روز از خود انتقاد می‌كنند و می‌گویند: « دهاتی بودنم، خرده‌بورژوا بودنم، باعث شد كه تحت تأثیر جنگ ویژه قرار بگیرم». صادقانه حرف نمی‌زنند و این تثبیت بسیار به‌جایی است. زیرا در درون PKK ، غفلت این‌چنین خود را نمایان می‌سازد و زیلان برای رهایی از آن، ویژگی واقعی شخصیت PKK را نمایان می‌سازد.

این عملیات به همان اندازه كه واكنشی بزرگ در مقابل دشمن است، همان‌قدر نیز نشان‌دهنده و بیانگر تاكتیك گریلا و تاكتیك نظمی ماست. همچنین بیان می‌دارد كه چگونه زندگی سازمانی حزب را تمثیل نمود و این جنبه دوم بسیار مهم‌تر از عكس‌العملی است كه در مقابل دشمن انجام داده است. مبارزی كه سازمان را به خود مشغول نساخته و ویژگی‌های شخصیتی را كه از سیستم گرفته است به سازمان تحمیل نمی‌كند، بدون شك می‌تواند واكنش‌های مهمی انجام دهد و به همین دلیل، مصمم و بی‌تردیدبودن را در درون حزب الزامی می‌داند. ایشان با عملیات خویش بیان می‌دارند كه نباید با لافزنی و فریبكاری خود را بیمار ساخت و لازم است به هر برخوردی كه ارتباطی با مبانی سیاسی‌ ‌ـ ایدئولوژیك و سازمانی ما ندارد، فرصت نداد. ایشان رسیدن به شخصیتی مقاوم و مقاومتی همه‌جانبه در مقابل دشمنی كه بی‌امان بر ما هجوم می‌ورد را از ویژگی‌های اصلی PKK می‌داند و اینجاست كه زیلان به شیوه‌ای كه هیچ كس قادر به انجام آن نیست، به دفاع از ویژگی‌های یك مبارز حزبی برمی‌خیزد. چنین عملیاتی را به این دلیل انجام داد كه روش عملیات را به مبارزان PKK در مقابل عملیات نظامی دشمن ـ در سال 1996 ـ بیاموزد و آن‌را گسترش دهد و در شخصیت خویش عكس‌العملی تاكتیكی را به انجام می‌رساند. ایشان به خوبی به تاكتیك‌های دشمن مانند؛ نفوذ، سوء‌قصد و عملیات نظامی بزرگ اندیشیده و شیوه تاكتیك عملیات ما را نیز معلوم می‌سازند. ما گفته بودیم از بهار عملیات‌های انتحاری را گسترش خواهیم داد و بیان داشتیم كه هر انسان كرد را به بمب بزرگی مبدل خواهیم ساخت. در این‌جا به خوبی می‌توان دید كه رفیق زیلان این فرمان را به خوبی دریافته و به‌جای آورده است.

این یك خودكشی نیست، بلكه حمله‌ای جدی و عملیاتی نمونه است، انجام عملیاتی چنین دقیق و طرحریزی شده كار هر كسی نیست. این عملیات یك فرمان است، یك سمبل است، یك عملیات نیست بلكه یك شیوه است. اولین عملیاتی كه دیگر نظیر آن وجود نخواهد داشت.

شیوه عملیاتی زیلان برای ما یك نداست و پیامی با خود دارد كه هرگاه آن‌را درك نماییم چگونگی تبدیل خود و دسته و یا گردان‌ها را به بمب‌هایی بزرگ، فهمیده‌ایم. چنین دركی تنها از لحاظ نظامی ‌ـ تاكتیكی كافی نیست، بلكه دستیابی به معیارهای سازمان و شیوه‌های حقیقی مبارزه را لزامی میدارد، اما چگونه؟

نباید با لافزنی و كاستی‌های‌تان ویژگی‌های خاص سازمان را تخریب نمایید و حقایق سیاسی‌ـ ایدئولوژیك حزب را به بازی بگیرید، بلكه باید با آن زندگی كنید، باید زندگی شما بر اساس روحیه، اراده، عزم، فداكاری و شیوه عملیاتی حزب باشد و خارج از این زندگی حقیقی وجود ندارد. عملیاتی این‌چنین، عملیات ناچیزی نیست. تنها با بستن كمربندی انفجاری بر خود نمی‌توان به چنین جایگاهی رسید، اگر چنین برداشتی از جایگاه این عملیات داشته باشیم، نه تنها پیام و ندای زیلان را درك نكرده‌ایم، بلكه آن‌را كوچك شمرده‌ایم.

چگونه می‌توان جوابگوی زیلان بود؟

كسی می‌تواند جوابگوی او باشد كه به بمبی سیاسی ‌ـ ایدئولوژیك و سازمانی و سرشار از روحیه مبدل گردد. ما سخنرانی زیلان را در تلویزیون گوش دادیم. می‌توان دید كه دارای كلام پرنفوذی است. چگونه می‌توان تا لحظه آخر مقاومت نمود؟ اگر می‌خواهید ضربه مهلكی به دشمن وارد سازید، لازم است كه دسته‌ای را به‌خوبی سازماندهی نموده و عملیاتی توانمند انجام دهید. بنگرید كه زیلان چگونه روزهای متمادی خود را در درسیم مخفی نموده و گام‌به‌گام دشمن را تعقیب می‌نماید. در میان آن رژه حتی پرنده هم توان پرزدن ندارد، اما زیلان میتواند به آن نفوذ كند و عملیات خویش را به انجام برساند. آیا هیچ عملیاتی می‌تواند، طرح‌ریزی شده‌تر از این عملیات باشد؟ عملیات‌های شما بی‌حساب و بدون هیچ اطلاعاتی از دشمن و فاقد نقشه و هرگونه آمادگی‌ است. هنوز شروع نكرده‌اید كه می‌گویید: « می‌دانستم كه نتیجه این عملیات درگیری خواهد بود»، با آن همه تجربه و نیرویی كه در كوهستان‌ها در اختیار دارید، چنین عمل می‌كنید، اما زیلان مبارزی بود كه یك سال از پیوستن ایشان به صفوف ما نمی‌گذشت. شما با آن گردان‌هایتان نمی‌خواهید عملیاتی طرح‌ریزی شده، با نتایج بزرگ انجام دهید، اما زیلان به تنهایی چنین كاری را انجام داد.

توانایی شخص جهت پیاده نمودن و اجرای نقشه، باید بدین‌سان باشد. آیا ما چنین شیوه‌ای را اساس خواهیم گرفت، یا شیوه‌ای را كه محكوم به ضرر و زیان است و در آن تنها به خود می‌اندیشید و همه ارزش‌ها را پایمال می‌كنید و به شكل انتحاری به پیش میروید؟ جنگ‌های بسیاری را در جنوب، بوتان، زاگرس و گارزان انجام دادیم، اما همه آن‌ها باعث از دست رفتن روحیه حزب گردیدند و امتیازهای زیادی به دشمن واگذار نمودند. آیا میتوانیم این جنگ‌ها را با عملیات زیلان مقایسه كنیم؟ این عملیات، عملیاتی زیان‌بخش نیست، بلكه لازم است آن‌رابه عنوان عملیاتی كه پیروزی را قطعی میسازد، دریابیم. شیوه این عملیت به ما میگوید كه روش عملیاتی یك مبارز PKK و فرماندهان با تجربه و جنگجویان چگونه باید باشد.

زیلان از ما می پرسد كه شیوه هجوم و بی‌تأثیر نمودن دشمن و پیروزی قطعی، چگونه است و دریافته است كه چگونه حملاتی كه حزب و همه خلق و من را هدف قرار داده‌اند، را پاسخگو باشد و بر این اساس عملیات خویش را طرح‌ریزی و اجرا نمود.

این عملیات نه تنها در سال 1996 بلكه در تمام تاریخ PKK و حتی در مبارزه رهایی ملیمان، مقدس‌ترین و ثمربخش‌ترین عملیات میباشد. اگر چنین نبود ستاد فرماندهی كل تركیه، تلاش و تكاپویی ویژه را آغاز نمی‌نمود. حتی در آغاز من نیز آن‌را به‌خوبی درك ننمودم و ستاد كل با كمك اروپا جنگ ویژه‌ای را متكی بر: « دختر مریضی بود و مشكلات روانی داشت »، بنگرید چگونه زنی را از زن بودنش به‌دور ساخته‌اند؛ : « حتی صدایش متفاوت بود». آغاز نمود، آغاز چنین جنگ ویژه‌ای از طرف ستاد كل فرماندهی تركیه نشانگر عظمت، تقدس و اهمیت این عملیات است. آنان همچنین ارتباط این عملیات را با من دریافته و می‌دانند كه من زن را به چه سطحی ارتقا داده‌ام و برای سرپوش گذاشتن بر آن از گقته‌های اخاص خیانتكار‌ ـ پروواكاتور ( اخلالگر ) استفاده نموده و بار دیگر آن‌ها را مطرح می سازند و بدین شكل می‌خواهند كه عملیات را طور دیگری نشان داده و هواخواهان شوكه‌ شده خویش را به‌خود آوردند.

می‌توان دید كه این عملیات نه تنها عملیاتی تاریخی و مقدس است، بلكه عملیاتی پیروزمندانه، مطابق با زمان حال و مرحله كنونی و پراكتیكی بی‌نظیر و تاكتیكی واقعی است.

 اگر تمام گردان‌هایمان و همه مبارزین حزب، جسارت و فداكاری و طرح‌ریزی و خونسردیشان این‌گونه باشد و خود را بر این اساس سازماندهی نمایند و با عزم و اراده و روحیه‌ای این‌چنین، عملیات خویش را به انجام برسانند، موفقیت قطعی خواهد بود. كاری را كه این همرزممان به تنهایی انجام داد، بسیار فراتر از عملیاتی است كه شما با یك گردان انجام می‌دهید و یا پیروزیی كه با هجوم هزاران نفر از شما بر دشمن، به‌دست می‌آید. زیلان به تنهایی حداقل به مقابله با گردانی از دشمن برخاسته و هیچ تردیدی به خود راه نداده، دستگیر نشده و برنامه‌اش بر اساس رسیدن به پیروزی، طرح‌ریزی شده است. او در قلب دشمن، خود را منفجر نمود. اگر همه گردان‌هایمان همچون او با احتیاط و آماده باشند و سری عمل نمایند، این مرحله، مرحله پیروزی تاكتیكی خواهد بود.

اگر بگوییم كه این عملیات تنها عملیاتی فردی است و همه چیز را به فردی بودن پیوند دهیم، نسبت به آن حقارت نموده‌ایم. این شیوه و تاكتیك حقیقی PKK است و عملیاتی است كه جوابگو بودن PKK را نسبت به زمان و مرحله نشان می‌دهد. این طرز عملیات منفردانه‌ای است كه ارتش PKK در این مرحله می‌خواهد آن‌را به اجرا بگذارد و جز این هر چه بگویند، نادرست است. رسانه‌های تركیه می‌گویند: « همه تركیه و حتی آمریكا نیز شوكه شده‌ند » و این نشانگر عظمت این عملیات و شخصیت والای كسی است كه آن‌را به انجام رسانده است. ولی ما هنوز در صفوف خویش این عملیات را به تمامی درك نكرده‌ایم. مسیری تاریخی كه این عملیات از لحاظ سازمانی و انجام عمل ایجاد نموده است، مسیر آشكاری است. همچنین این عملیات نشانگر مقاومت زنان و خلق می‌باشد.

به انجام رسیدن این عملیات در درسیم نیز دارای اهمیت ویژه و نشانگر رستاخیز در آن‌جا است. این عملیات و این شخص و زندگی از یاد نخواهند رفت و چنین است كه انسان‌های قهرمان در تاریخ جای می‌گیرند و لازم است به عنوان ارزشی نیرو‌بخش به انسانیت، زن و خلقی كه نابود شدنی نیست، مورد تقدیر قرار گیرند. زیرا این عملیات متعلق به همه انسانیت است و این عملیات مقاومتی بزرگ در مقابله با تحقیر انسان، رژیم فاشیستی، ارتش، امپریالیسم و مخصوصاً خوار‌شمردن جنس زن می‌باشد. زیلان می‌گوید: « حتی این عملیات نیز نمی‌تواند جوابگویی برای هر چیز باشد می‌خواستم به شیوه‌ای دیگر در مبارزه جای بگیرم، زیرا فدا نمودن جان كافی نیست. ای‌كاش به جز بدنم چیز دیگری برای اهدا داشتم ».

ما همیشه گفته‌ایم كه فدا نمودن بدن به تنهایی كافی نیست، بلكه می‌بایست كه كارهای دیگری انجام داد. باید مبارزه با مهارتهایمان ادامه دید، ما نمی‌خواهیم كه جانتان را به ارزانی از دست دهید، اما بدون شك این عملیات فدا شدنی ارزان نیست. زیرا زیلان همه مهارت‌های خویش را به كار می‌گیرد، با این وجود می‌گویید: ای كاش می‌توانستیم چیزهای بیشتری هدیه نماینم. ما در صفوف خویش راجع به فردیت، راحت‌طلبی و حتی سیگار كشیدنتان بسیار گفتگو نموده‌ایم و اكنون این عملیات پاسخ بزرگی به همه آن‌هاست و دوست داشتن، جسارت، ایمان و شرفی بزرگی را در زندگیمان آفریده‌ است. شناخت خوبی از زندگی و شرح آن است و پشتیبانی بزرگی برای انقلاب می‌باشد.

زیلان، زندگی شرافتمندانه، دوست داشتن، جسارت، ایمان و عزم را به‌خوبی دریافته است و در كنار ارزش‌های از بین رفته و تحقیر شده است، ارزش‌های والا را به ما نشان می‌دهد تا پیوندمان را محكم‌تر سازیم. ایشان به دوست داشتن شما نسبت به: من اندیشیدم و به نیروی معنوی دست یافتم، گفتند: این رهبر است كه بیشتر از هر كس به شهدا پایبند است، اگر تردیدی در پایبند بودن رهبر نسبت به شهدا به خود راه می‌داد، به چنین عملیاتی دست نمی‌زد، زیرا می‌توانست عملیات تكراری را انجام دهد.

كسانی‌كه عملیاتی بزرگ انجام داده‌اند به‌دلیل آن‌كه به ارزش‌هایی معتقد بودند دست به این كار زده‌اند و یا كسانی‌ را مبدأ خویش قرار داده‌اند كه آن ارزش‌ها را سمبلیزه كرده و در خویش متمركز نمود‌ه‌اند. آنان مسئولیت عظیم را بر عهده گرفته و بی‌جهت جان‌هایشان را به آتش نمی‌سپارند. اگر پیوندی محكم و ارزشی كه او را تحت تأثیر قرار داده و به او ایمان می‌بخشید، یعنی اگر یك سمبل و یك رهبر وجود نداشته باشد، هیچ كس جسارت چنین كاری را نخواهد داشت. ایشان میگویند: « من زندگی را بسیار دوست داشته و برای آفریدن زندگی، چنین كاری را انجام میدهم و اكنون چه كسی این را اجرا خواهد نمود؟ چه كسی و كدامین حزب؟ آزادی و خودسازی تنها با مبارزه امكان‌پذیر است. ایشان هرگز نمی‌گویند كه من این‌گونه خواهم مرد و چنین پایان خواهم یافت. زیلان آزادی و خودسازی را مبنایی برای خویش میداند.

زیلان همراه با جنگ خویش به زندگی ایمان دارد. آنچه را كه باید در زندگی مورد قبول واقع شوند و به اوج آن می‌رسانند و با خلقش، حزبش، معنایش و شخصیتش به اوج می‌رسد. اگر چیزی به خاكستر تبدیل شده باشد، حیاتی است كه دشمن ایجاد نموده است. هر چیز والا در زندگی، در عملیات زیلان نهفته بوده و ایشان آنچه را كه باید بمیرد و به خاكستر تبدیل شود، محكوم نموده است. ایشان میخواهند پیوندشان را با مقاومت مرسوم رفقا« مظلوم، خیری، كمال، فرهاد، بسه، بریتان، بریوان و روناهی» ناگسستنی نمایند و این را در نامه خویش بیان نموده‌اند. اگر بدانیم كه برای كدامین زندگی خود را به چنین سطحی رساندند و چه چیزی را نقش بر زمین ساختند، حس خواهیم كرد كه خلقمان كدامین زندگی را می‌پسندند و تا چه حد بدان وابسته است. « من می‌خواهم كه بیان كننده خواسته آزادی خلق خویش باشم و می‌خواهم با منفجر ساختن خود، نفرتم را بر سیاست‌های امپریالیستی و تحقیر و برده نمودن زن بفرستم ». در اینجاست كه می‌توان نفرت زیلان را از امپریالیسم و كاپیتالیسم پوچ موجود در تركیه دید. ایشان می‌گویند: « من می‌خواهم سمبل مقاومت زنان كرد باشم ». ایشان آنچه را كه سیستم، بر شخصیت انسان‌ها تحمیل نموده و به خوبی دریافته و در مقابل آن به كین و نفرت خویش می‌افزاید. همچنین خودسازی و زیبایی زن را شناخته و میخواهد كه سمبل آن باشد و چنین تحلیلی به تمامی منطبق و شایسته فعالیت‌های زنان می‌باشد. آشكارا بگویم كه شهدای دیگر نیز هر كدام حلقه‌ای از زنجیر مقاومت را تشكیل می‌دهند، اما رفیق زیلان با عملیات خویش، اولین حلقه این زنجیر است. یك مرد نیز می‌توانست این عملیات را انجام دهد، اما كسی كه آن‌را انجام داده یك زن است و این از نیاز طبیعی زن به آن و ارتباطی كه این عملیات با حقیقت زن دارد، منشاء می‌گیرد. شاید مرد به شیوه‌ای دیگر و یا در جایی دیگر آن‌را انجام می‌داد، مثلاً می‌توانست آن‌را در زندان انجام دهد. اما این شیوه عمل نشانگر وجود جنبه‌های ویژه در زن است. زیرا این زن است كه خشم و نفرتی بیشتر از هر كس داشته و آزاد زیستن را می‌طلبد، همچنین زن می خواهد یك زندگی مخصوص به خود و همراه با موفقیت و جذابیت داشته باشد، در حقیقت او می‌خواهد كه سمبل عظمت و سربلندی باشد. ایشان مدعی زندگی كردن بوده و به هیچ وجه دست‌بردار زندگی نیستند. آنان كه به راحتی از جان خویش می‌گذرند، انسان‌هایی فاقد معنویات، بدون هیجان و بسیار پلیدند. شما نیز افكاری مبتنی بر خودكشی در خود دارید، درصفوف ما چنین حقیقتی را به‌خوبی میتوان دید. بدون شك چنین برخوردی با شخصیت كسانی‌كه عملیاتی این‌چنین انجام داده‌اند در تناقض بوده و به هیچ وجه شبیه به آنان نخواهد بود.« من مدعی زندگی كردنم. می‌خواهم كه عملیاتی بزرگ انجام داده و حیاتی پرمعنا داشته باشم و این عملیات را برای عشق به زندگی و انسان‌ها انجام می‌دهم».

فكر می‌كنم كه من در حقیقت خویش، این را به خوبی دریافته‌ام. تنها كسانی كه زندگی را دوست دارند، می‌توانند عملیاتی بزرگ انجام دهند. كسانی كه زندگی را دوست ندارند، هیچ گاه نخواهند توانست عملیاتی بزرگ انجام داده و سازمان‌دهنده خوبی باشند این همرزممان به دلیل عشق به زندگی چنین عملیاتی را انجام داد، اگر ایشان در زندگی خواستار آزادی نبودند و به مقاومت و رستاخیز باور نداشتند، اگر به زیبایی‌های زندگی پایبند نبوده و عشق بزرگی به زندگی نداشتند، تصمیم به انجام این عملیات نمی‌گرفتند. اما شما به دلیل آن‌كه زندگی را پایان یافته می‌بینید و امیدتان را از دست داده‌اید، همچنین مبانی ایدئولوژیك و سیاسی را به بازی گرفته و سازمان را متلاشی نموده‌اید؛ دست به عملیاتی می‌زنید كه جز خودكشی نیست و عملیات زیلان قیام در مقابل چنین چیزی است. خود نیز می‌گویید: « حیاتی سازمان‌یافته‌تر، مقاومت بیشتر و استوار بر مبانی ایدئولوژیك و دوست‌داشتنی‌تر كه در آن معنویات، اراده و عزم به اوج خویش رسیده باشند، مرا به انجام چنین عملیاتی تشویق نمود». « مبارزه مان به پیشاهنگی رهبر ملیمان به زودی به پیروزی خواهد رسید و خلق مظلوممان جایگاهی راكه شایسته اوست در بین جامعه بشری به دست خواهد آورد». ایمان به پیروزی! و این تنها یكی از نتایج این عملیات است. كسی كه برای انجام عملیات دارای چنین طرز فكری است و خود را با آن یكی می‌داند، بدون شك به پیروزی ایمان دارد و این را میتوان ایمان نامید و زیلان یعنی اعتقادی عظیم به پیروزی، اما بسیاری از ما اعتقادمان را به پیروزی از دست داده‌ایم. حتی بعضی‌ها نمی‌دانند كه خلقمان چگونه می‌تواند جایگاهی شرافتمندانه در جامعه انسانیت داشته باشد؟ گفتن اینكه من دست از جان خود شسته و به طرف مرگ می‌روم، شیوه مرگ بردگان است و این نتیجه سركوب خلقمان توسط دشمن، به سرباز درآمدنش و كاری جهت خدمت به دشمن است. آنچه در اینجا بسیار قابل توجه است، تكرار دوباره چنین جمله‌ای است : « من مدعی زندگی كردنم و می‌خواهم عملیات بزرگی را انجام داده و حیاتی معنوی و پرمعنا داشته باشم». زندگی پرمعنا رابطه‌ای ناگسستنی با عملیانی بزرگ دارد و من این را همیشه به شما گفته‌ام. آری شما زندگیی پرمعنا را خواستارید، اما لازم است كه برای این زندگی و جدی نمودن آن تلاشی عظیم داشته باشید. عملیاتی بزرگ یعنی چه چگونه می‌توان آن‌را انجام داد؟ عملیاتی بزرگ یعنی حیاتی سازمان‌یافته، یعنی توسعه سیاسی ‌ـ ‌ایدئولوژیك، یعنی دارا بودن شیوه، راهكار و شتابی ویژه. از لحاظ نظامی نیز یعنی دارا بودن تاكتیكی همخوان با مرحله. اگر تمام این‌ها را دارا باشید، می‌توانید به عملیاتی بزرگ دست یابید. عملیاتی كه هدف آن معلوم نباشد و از امكانات مادی حزب دفاع ننماید و ضربه‌ای بر دشمن وارد نسازد، عملیات بزرگی نیست. عملیات رفیق زیلان از این لحاظ به شكلی مثبت تحقق یافته است. پاسخگوی زندگی بودن، عملیات بزرگی است. « من این عملیات را به‌خاطر عشق به زندگی و انسان‌ها انجام می‌دهم». گفتن: « دیگر من كسی را دوست ندارم و در تنگنا قرار گرفته‌ام». یعنی دور بودن از همه انسان‌ها، یعنی دوست نداشتن و احترام نگذاشتن به رفقایی كه باید با همدیگر كار كنند و چنین كسی حتی نمی‌تواند كار درستی را انجام دهد. آیا می‌خواهد به تنهایی زندگی كند، با دشمن زندگی كند و یا زندگی را با تنهایی درونی‌اش خواستار است؟ كسانی‌كه راحت‌طلب و فردگرا بوده و طرز فكر ناقصی داشته باشند در مقابل كسانی كه عملیات‌های بزرگی انجام می‌دهند، غیر قابل بخششند. آشكارا بگویم، اگر من پایبند این همرزرممان باشم، وجود كسانی كه زندگی را به بازیچه میگیرند و احترامی برای آن قایل نیستند و ارتباطی میان این عملیات و ارزش‌های سازمانی ـ ایدئولوژیك و سیاسی و شیوه حزب نمی‌بینند، را در صفوف PKK حقارت میشمارم. اگر می‌خواهیم كه پایبند این ارزش‌های مقدس باشیم، باید كه درس‌های بسیاری از این عملیات فرا گیریم. فردی همه اعضای بدنش راقطعه‌قطعه می‌كند و حتی تار مویی از او بر زمین باقی نمی‌ماند و خویش را به آتش مقدس آزادی می‌سپارد، اما شما بی‌شرمانه بسیاری از ارزش‌های حزب به به بازیچه میگیرید و با شیوه عملیاتی، فكر سازمانی و تاكتیك‌های غیر‌منطقیتان و با شیوه عملی كه چیزی جز بی‌احترامی به زندگی نیست، در درون حزب، بی روحیه و بدون اراده می‌گردید. چنین چیزهایی در حقیقت، بدترین شیوه خودكشی برای انسان است. شما خودكشی را ترجیح می‌دهید و آن‌را بر ما نیز تحمیل می‌كنید و این طرزفكر دشمن برای خودكشی بوده و بیانگر ایدئولوژی، شخصیت و شیوه دشمن می‌باشد. شخصیت كنونی‌تان تحت نام دشمن، در حال انجام حمله‌ای انتحاروار علیه حزب است و عظمت زیلان را در اینجا باید دید. زیلان در مقابله با چنین شیوه‌ای، ضربه‌ای مرگ‌بار وارد می‌سازد و برخوردی ماهرانه و جوانمردانه را لازم دانسته و بر آن اصرار می‌ورزد. این همرزممان می‌‌تواند حقیقت حزب را به‌خوبی تحلیل نماید. بكارگیری ارزش‌های بزرگ در درون حزب برای مبارزه كار فوق‌العاده‌ای است. شاید با نوشتن هزاران صفحه، چنین نامه‌ای را پاسخگو باشیم، اما این كافی نیست. این همرزممان با تمام اعضای PKK پیمان می‌بندد و با تمام شهدا، نیروهای موجود در جبهه جنگ، رفقایمان در زندان و همه انسان‌ها، ادای پیوند میكند و سوگند لایق شدن نسبت به همه آنها را بر زبان می‌راند و شما نیز لازم است كه در جواب به آن سوگند یاد كنید و بگویید: « توانم را برای نشان دادن شایستگیم و بجای آوردن آنچه كه لازم است بكار خواهم برد». اما آیا شما بدون آنكه دورویی كنید می‌توانید كارهایی را با نام خویش انجام دهید؟ همچنین در این نامه تحلیلاتی راجع به زنان و حزب و خلق وجود دارد و آنان را مخاطب قرار می دهد. شما چگونه جوابگوی آن خواهید بود؟ همچنان كه گفتم زیلان تنها دو سال در جنگ شركت داشت، اما به مبارزترین و جنگجوترین عضو حزب مبدل شد و حقیقت خویش را نیز چنین دریافته است. شما حقیقت خویش را چگونه درمی‌یابید؟ من باز هم وظایف و آنچه راكه لازم باشند بجای خواهم آورد و ایشان بیش از این چیزی از من نمیخواهند.« شما هر كاری انجام دادید و ما حتی با فدا نمودن جان خویش نمی‌توانیم جوابگوی آن باشیم، هر چند كه می‌خواستیم كاری بیشتر از این انجام دهیم». من بیشتر از این را انجام داده و می‌خواهم داد و بدون وقفه تلاش خواهم كرد و لازم نیست كه راجع به آن زیاد بحث نمود. همه آن ویژگی‌هایی كه ایشان به زبان می‌آورده‌اند، از نیروی فكر گرفته تا نیروی سازمان و عملیات، نیروی به پیش‌بردن زن، نیروی آزادی و نیروی دوست داشتن و دوست داشتنی بودن، در من بدون مرز و بی‌پایانند و من این را با تاكتیك‌های درست و مهارت ویژه‌ای كه داشتم به انجام رساندم. اما برای شما بسیار نگران و متأسفم. امروزه زیلان تنها دشمن را مورد نفرت قرار نمیدهد، تنها اتمسفر فاشیستی موجود در تركیه را شوكه نمی‌سازد، بلكه شما نیز تا اندازه‌ای شوكه شدید، اگر محتملاً كسی از شما شوكه نشده باشد، نشانگر این است كه رابطه‌ای با انسانیت ندارد. اگر كسی در مقابل چنین عظمتی به لرزه در نیاید و متعجب نگردد، باید از PKK یی بودن، میهن‌پرست بودن، مبارز بودن و حتی انسان بودنش دچار تردید شود. از این به بعد دیگر نه تنها در مورد چنین چیزهایی تردید خواهم كرد، بلكه آن‌را همچون معیاری، اساس گرفته و بر مبنای آن حساب خواهم خواست. هیچ كس حق ندارد كه ارزش‌های مقدس انسانیت و خلقمان را به بازی بگیرد و همچون مبازری واقعی هر جا كه عملیاتی صورت گیرد، ما نیز در آنجا خواهیم بود. رفیق زیلان یك فرمانده است و ما نیز از او اطاعت خواهیم نمود. با نواقص، غفلت، ترس و سازمان نیافتگیتان و برخوردهایی بی‌روح و بدون طرح و برنامه، اگر بگویید ما هر چیز را نقش برآب نمودیم، نشانه ناكافی بودن و ناتمام بودن شماست. ما بدین شیوه نمی‌توانیم جوابگوی زیلان باشیم. تنها با احترام و پایبندی و عزمی راسخ برای پایان دادن به بی‌چارگیتان و اگر توان پاسخگویی داشته باشید، با نیروی جواب دادن و با گفته‌ای میتوان جوابگوی زیلان بود. من چرا می‌توانم تا این حد پایدار بمانم؟ برای آن‌كه من با همه شهدا پیمان بسته‌ام، آیا چیزی جز این می تواند مرا پایدار نگه دارد؟ این شهیدانند كه مرا پایدار نگه داشته‌اند و بعد از آن خواسته‌های خلق است كه مرا به پیش می‌برد و انتقام گرفتن از دشمن. یك انسان می‌تواند با چنین چیزهایی پایدار بماند. اگر شما فاقد چنین چیزهایی هستید به آن دلیل است كه آنچه را كه من به آن اشاره نمودم در خویش دارید. تنها پایبند بودن به شهید، می‌تواند انسان را به مبارزی بزرگ تبدیل نماید. آیا این بسیار واضح نیست؟ هر روز احساس پشیمانی می‌كنید و می‌گویید: « نتوانستیم ایستادگی كنیم، پایدار نماندیم، از همدیگر جدا شدیم، تجزیه شدیم و همه چیز را از دست دادیم». این در مقابل عظمت شخصیت زیلان شرمساری بزرگی است. آیا توان آن‌را دارید كه قول دهید؟ این را برای مردان می‌گویم: مرد بودن از لحاظ معنوی فراتر از وجودی جنسی بوده و به عنوان ارزشی معنوی به معنای پایبند بودن به گفته خویش است و بر این اساس اگر مرد بودن خویش را با زن بودن زیلان مقایسه كنید، در‌می‌یابید این شمایید كه به وضعیت زنان دچار شده‌اید و به‌راستی این پیش‌بینی رفته‌رفته به حقیقت می‌پیوندد. مردانه‌ترین و جوانمردانه‌ترین رفتار را می‌توان زیلان آسا نشان داد. این انتقادها بیشتر برای شماست. شما در تنگنا قرار گرفته‌اید. لازم است كه با پیمان بستن با این همرزم، سازماندهی‌هایی را مبتنی بر ایجاد نیرویی در زندگی و انجام عمل ایجاد كنید. این همرزم می‌گوید: « من می‌خواهم سمبل مقاومت باشم » و شما هنوز پایدارید و امكانات بیشتری در اختیار دارید. این عملیاتی حقیقی و دست‌یافتن به حیاتی بزرگ است. شما بیش از هر كس به این چیزها نیاز دارید. اگر لازمه آنها را انجام ندهید، نخواهید توانست حتی یك روز زندگی كنید. نداها و نامه‌های زیلان برای ما یك مانیفست است و ما نیز لازمه آن‌را به‌جای خواهیم آورد. همچون مبارزانی كه به ارزش‌های بزرگ پایبندند، زندگی كنید و با عملیات‌هایی بزرگ، عظمت خویش را نشان دهید تا ما نیز همراهان خویش را بشناسیم. اما جنگجویانی كه با برخورداری از ارزش‌های رفیع بجنگند، نادرند و به‌همین دلیل نیز قبل از آن‌كه به دشمن بپردازیم، لازم است مسئله شما را حل نماییم و از این جهت زیلان بهترین همراه من و همرزمی است كه چنین كاری را انجام داد و نباید كسی با آن در تناقض بوده و یا آن‌را به بازی یگیرد. ایشان می‌گویند: « لازم است خلق در مدت زمان كوتاهی به پیروزی دست یابد» و می‌گویند: « PKK به پیروزی نزدیك است و تلاش‌های رهبری پیروزی را نزدیك ساخته است». این گفته‌ها، گفته‌هایی بی‌پایه و اساس نیستند. این‌ها فرامین و وظایفی هستند كه من و همه شما لازم است آن‌ها رابه‌جای آوریم. باید اعتقاد به ارزش‌ها، شرف و ناموس هر یك از ما باشد. اگر تنها بر این اساس به گفته خویش پایبند باشیم، می‌توانیم خلقی را كه اگر تمام دنیا به كمك آن بیاید به پیروزی نخواهد رسید، به پیروزی برسانیم. بهترین كمك برای این خلق، زندگی كردن بر پایه باور و اعتقاد به این گفته است. اگر خواستار پیروزی این خلق هستید، تنها كمكی كه می‌توانید انجام دهید، به‌جای آوردن بر حق این گفته است. شما ای اعضای PKK! آنچه را كه لازم است، برای ارتش خلق به انجام برسانید، زیرا این به خلق جسارت خواهد بخشید. در عین حال همه دوست‌دارن انسانیت، حقیقت جنگ ما و رابطه آن‌را با انسانیت درك خواهندكرد.

PKK دارای هزاران شهید بسان زیلان می‌باشد، همچنین زنان آزاد بسیاری شهید گشته‌اند، بدون شك نیاز انسان به چنین حقایقی از نیاز به نان و آب بیشتر است.

آنان طلسم شوم هزاران ساله را شکستند

در سالروز اعدام فرزاد کمانگر, فرهاد وکیلی, شیرین علم هولی و علی حیدریان

یكم می، سمبل مبارزات ایدئولوژیك

شیوه‌ی مبارزاتی PJAK ایران را مجبور به درپیش‌گرفتن راهکارهای بسیار جداگانه‌تری کرد و حمله‌ی یکم می نمونه‌ی بارز آن بود...

همه‌ی حرف‌های تو

تا زمانی که زندانی همچون امرالی هست و زندانی‌یی به‌مانند رهبر آپو, بایستی برای عشق, آزادی و وطن سینه سپر نمود و جسم و جان با آتش محبّت آشنا کرد...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]